Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comuniquem als veïns i comerciants de l’entorn del carrer Escoles els requisits per sol·licitar un comandament de la pilona automàtica instal·lada

 


Poden sol·licitar un comandament:

 


• Propietaris d’un aparcament, amb gual vigent, al tram del carrer Escoles
d’accés restringit. Cal presentar DNI, documentació del vehicle i títol de
propietat de la plaça d’aparcament.

• Vehicles d’extinció d’incendis i salvament, de policia, ambulàncies i tots
aquells que siguin inherents a la prestació de serveis públics –Creu Roja,
sanitaris, Fisersa, Fisersa Ecoserveis, taxis (amb llicència vigent), vehicles de
titularitat municipal.


• Arrendataris d’un aparcament al tram del carrer Escoles d’accés restringit. Cal
presentar DNI, documentació del vehicle i contracte de lloguer (o justificant)
de la plaça d’aparcament.


• Persones empadronades al tram del carrer Escoles d’accés restringit. Cal
presentar DNI i documentació del vehicle.


• Persones propietàries d’un habitatge del tram del carrer Escoles d’accés
restringit. Cal presentar DNI, documentació del vehicle i títol de propietat.


• Propietaris i/o arrendataris d’un local comercial al tram del carrer Escoles
d’accés restringit. Cal presentar DNI, documentació del vehicle i alta de l'IAE.


• Familiars de persones d’edat avançada i/o amb mobilitat reduïda que visquin
al tram del carrer Escoles d’accés restringit. Cal presentar DNI del familiar,
Pl. de l’Ajuntament comunicacio@figueres.org
17600 Figueres www.figueres.cat
documentació del vehicle i, si la persona no hi està empadronada, justificant
conforme viu al tram del carrer Escoles d’accés restringit.


• Propietaris d’un aparcament, amb gual vigent, al tram del carrer St. Llàtzer
entre el c/Escoles i c/Nou. Cal presentar DNI, documentació del vehicle i títol
de propietat de la plaça d’aparcament.


• Arrendataris d’un aparcament, amb gual vigent, al tram del carrer St. Llàtzer
entre el c/Escoles i c/Nou. Cal presentar DNI, documentació del i contracte de
lloguer (o justificant) de la plaça d’aparcament.


La primera remesa de comandaments sol·licitats serà gratuïta
Els interessats hauran de presentar instància normalitzada a l’OMAC, i l’Ajuntament
es posarà en contacte amb els sol·licitants per fer el lliurament del comandament.
Recordem que la pilona automàtica no es posarà en funcionament fins que s’hagi
formalitzat el lliurament dels comandaments als interessats.

Per a més informació poden posar-se en contacte amb l’Oficina Municipal d’Atenció a
la Ciutadania trucant al 972 032 200