Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Figueres ha presentat un seguit de mesures per atendre la problemàtica d'accés a l'habitatge que pateixen famílies i persones sense recursos econòmics. Un dels primers objectius és evitar nous des...

Mesures per atendre la problemàtica d’habitatge a Figueres

A) Mesures per a la millora i increment de l'atenció i intervenció a les persones amb problemes d’habitatge.

· Adhesió al protocol -signat el 5 de juliol- d’Execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, juntament amb el conseller amb el compromís del món local català. Amb l'objectiu d'anticipar-nos i conèixer amb temps els desnonaments previstos al partit judicial de l'Alt Empordà i treballar conjuntament per realitzar totes les accions que millorin la situació de vulnerabilitat social.

· Potenciar l’Oficina Local d’habitatge amb més recursos per:

a. Incrementant la diversificació d’accés de la borsa de lloguer social i la intermediació amb particulars per a la renegociació de les condicions de lloguer.

b. Informar i facilitar les eines necessàries a les persones desnonades o amb dació en pagament, per què negociïn amb les entitats bancàries un lloguer social sobre els seus habitatges de fons social.

c. Establir convenis de col·laboració amb tercers (entitats d’iniciativa social, col·legis professionals...)

· Augmentar el fons extraordinari de cohesió i assistència social del pressupost municipal per als propers dos anys.

· Aplicar mesures d’aplaçament, fraccionament i revisions de deute permeses per la llei a famílies deutores amb l'administració local amb greus problemes de manteniment o accés a l’habitatge.

B) Mesures de foment i augment del parc d'habitatges disponibles per a lloguer social a la ciutat de Figueres.

· Realitzar totes les accions necessàries, administratives i fiscals, per aconseguir de les entitats bancàries el lloguer social -un mínim de 20 habitatges- per a famílies amb necessitats d'habitatge que hagin patit un desnonament, una dació en pagament o que es trobin en situacions de especial vulnerabilitat segons el criteri dels Serveis Socials municipals.

· Aplicar les bonificacions que permeti la llei en tots els tributs que graven la propietat d’immobles a propietaris que posin a la borsa de lloguer social el seu habitatge en perfectes condicions d’habitabilitat. A més, aplicarem les penalitzacions que permeti la llei a promotors i entitats bancàries amb habitatges buits.

· Fomentar la col·laboració dels API de Figueres per a que nodreixin la borsa d'habitatge social amb un total de 20 pisos amb lloguers assequibles.

· Fomentar l’augment del parc de pisos de les borses de lloguer social i establir les garanties de pagament als propietaris en cas d’impagament per part de llogaters. Mesura que serà efectiva sempre i quan els llogaters hagin accedit a l' habitatge a través de la mediació de la borsa de lloguer social.

· Prioritzar una línia d'ajuts per a programes de gestió i mediació de lloguer en rendiments alternatius (masoveries urbanes, cooperatives de cessió d’ús...).

· Crear una línea de finançament per a la realització de reformes bàsiques en habitatges que es posin en la borsa d’habitatge social.

C) Mesures de foment de la implicació política en la problemàtica social de l'habitatge

· Proposarem l’aprovació del Ple municipal per tal d’assumir integrament el manifest realitzat per la Comissió.

· Presentarem una moció al Ple municipal per tal d'instar al Govern de la Generalitat i al Govern Estatal per tal que es desenvolupen lleis de segona oportunitat, reformes de la llei d’hisendes locals i de l’IRPF, a favor dels afectats per els desnonaments.