Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La situació de sequera severa a Catalunya ha obligat el Govern de la Generalitat a activar noves mesures per garantir l’abastament d’aigua a la població. S’ha declarat l'entrada en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica de les unitats d'explotació de 09 embassament de Darnius-Boadella i a la 14 Empordà.

Mesures d'excepcionalitat per sequera.

L’Agència Catalana de l’Aigua, en data 4 de maig de 2023, va emetre resolució per la qual s’actualitzen els estats de sequera pluviomètrica i hidrològica de diverses unitats d’explotació. En aquesta resolució, la unitat Embassament Darnius-Boadella, a la qual pertany el municipi de Figueres, ha entrat en l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica. Aquesta resolució s’explica perquè l’aigua emmagatzemada a l’embassament Darnius-Boadella a dia d’avui és de 17,42 hm3 quan la mitjana dels últims 10 anys és de 49,94 hm3.


L’entrada en la fase d’excepcionalitat implica activar un seguit d’accions amb l’objectiu estalviar aigua, que s’afegeixen a les que ja hi havia en vigor des que es va decretar l’estat d’alerta per sequera, el 22 de novembre del 2022. Les mesures a complir en aquest estadi de sequera són les següents:

Reg de parcs i jardins


Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que dicti l’ens local.


Neteja amb aigua
Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Piscines
-No es pot omplir cap piscina (pública, privada o d’altres tipus). Aquesta limitació aplica a tots els orígens de l’aigua (potable, pous o altres captacions, camions cisterna, etc).
-Està permès el reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
-En centres educatius està permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.


Fonts ornamentals i altres elements estètics
–Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i llacs artificials.


Granges
L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.


Degut a l’excepcionalitat de la greu situació de sequera que pateix Catalunya, cal prendre consciència i extremar el màxim l’eficiència en l’ús de l’aigua.
Així doncs, des de l’Ajuntament de Figueres es fa una crida a la responsabilitat i solidaritat dels ciutadans per fer un ús eficient de l’aigua i estalviar-ne el seu ús.