Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les beques Agita de l’Ajuntament de Figueres compleixen 10 anys ampliant la convocatòria 2019 a França .

L’Ajuntament de Figueres va obrir l’any 2006 una convocatòria de beques per a la creació, i ajuts a la producció, difusió i exhibició de les arts amb l’objectiu de fomentar la creativitat facilitant l’aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics contemporanis a la ciutat de Figueres.  Va ser a l’any 2009 que van rebre el nom de beques AGITA.

 

Del 2009 al 2019 s’han publicat 6 convocatòries i han estat 55 els projectes guanyadors provinents de disciplines artístiques com les arts visuals, escèniques (circ, dansa, música), audiovisual, cinema i publicacions.

Per a celebrar aquests 10 anys de beques Agita es duran a terme dues accions:

A finals de setembre, a la Casa Empordà de Figueres i gràcies al suport del Museu de l’Empordà,  tindrà lloc una exposició col·lectiva de projectes de diferents edicions i tots ells de caràcter expositiu, on s’evidenciarà el comú denominador de tots ells: la creativitat.
Serà una mostra on els treballs han viscut una evolució a partir de la proposta presentada a Figueres. Projectes que s’han seguit treballant i han derivat en altres propostes artístiques o  bé han madurat i s’han reversionat . Peces produïdes gràcies a la beca dialogaran amb els seus treballs posteriors.

L’altra acció serà l’edició  d’una publicació, un llibre en format guia-arxiu de 10 anys dels projectes guanyadors.

 

Per altra banda, avui presentem també la convocatòria de les Agita 2019, en la que com és habitual estan dirigides a artistes i creadors de tots els àmbits artístics.

Aquests ajuts tenen en compte els projectes que mostren vocació de professionalització i voluntat de projecció exterior, així com aquells que guarden interès per a la ciutat de Figueres i comarca de l’Alt Empordà.

Es valorarà especialment la qualitat del projecte; la seva viabilitat econòmica, tècnica i gestora i l’originalitat, innovació i contemporaneïtat del projecte.

Les propostes es podran presentar a partir del 4 d’abril fins al 4 de maig i després passaran a ser valorats per un comitè d’experts format per:

 

-          Eudald Camps, crític d’art.

-     Àngel Quintana, catedràtic d'Història i Teoria del cinema a la UdG.

-          Maria Mercè Cuartiella, escriptora,

-          Xavier Lloses, compositor i artista sonor.

-          Narcís Puig, adjunt a la direcció artística del Temporada Alta.

-          Sebastien Planas, director del Filaf, festival international de llibres i pel·lícules d’art.

-          Eduard Bech, director del Museu de l’Empordà.

-          Aina Bag, directora del Teatre Municipal El Jardí.

-          Pere Ferrera, cap de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Figueres

 

 

El dia 11 d’abril es presentarà en roda de premsa i a la Casa de la Generalitat a Perpinyà la nova convocatòria de les beques Agita amb l’objectiu d’arribar al sector artístic de la Catalunya Nord i francès establint així relacions artístiques i culturals transfrontereres.

 

 

Les bourses « Agita » de la mairie de Figueres fêtent leur 10ème anniversaire et sont proposées, cette année, à Perpignan dans une volonté de créer des liens artistiques et culturels transfrontaliers.

La mairie de Figueres a lancé en 2006 un appel à candidature à des bourses à la création et d’aides à la production, présentation et diffusion des arts dans le but de promouvoir la créativité en facilitant la parution, le développement et la consolidation de projets artistiques contemporains dans la ville de Figueres.  En 2009, ce programme de subventions a été baptisé « Bourses AGITA ».

 

Pour célébrer les 10 ans des bourses Agita, deux initiatives seront mises en œuvre :

Fin septembre, à la Casa Empordà de Figueres et grâce au soutien du Museu de l’Empordà, se tiendra une exposition collective de projets issus de plusieurs éditions, dont tous ont pour vocation d’être exposés, qui mettra l’accent sur leur dénominateur commun : la créativité. Il s’agira d’une exposition où les travaux ont subi une évolution à partir de la proposition présentée à Figueres. Des projets dont l’élaboration s’est poursuivie et qui ont dérivé vers d’autres propositions artistiques ou bien qui ont mûri et se sont transformés. Des pièces produites grâce à la bourse seront en dialogue avec leurs travaux ultérieurs.

 

L’autre initiative sera l’édition d’un livre sous forme de guide rétrospectif sur 10 années de projets lauréats.

 

D’autre part, le 4 avril, le nouvel appel à candidature aux bourses Agita a été publié et, comme d’habitude, il s’adresse à des artistes et créateurs issus de toutes les disciplines artistiques.

 

Ces aides prennent en compte les projets montrant une vocation de professionnalisation et une volonté de projection extérieure.

Sont tout particulièrement appréciées la qualité du projet, sa viabilité financière, technique et de gestion, ainsi que l’originalité, l’innovation et la contemporanéité du projet.

Les propositions pourront être présentées du 4 avril au 4 mai puis seront évaluées par un comité d’experts composé de :

 

-          Eudald Camps, critique d’art.

-      Àngel Quintana, professeur d’histoire et théorie du cinéma à l’université de Gérone (UdG).

-          Maria Mercè Cuartiella, écrivaine.

-          Xavier Lloses, compositeur et artiste sonore.

-          Narcís Puig, adjoint à la direction artistique du festival Temporada Alta.

-          Sebastien Planas, directeur du Filaf, festival international du livre et du film d’art.

-          Eduard Bech, directeur du Museu de l’Empordà.

-          Aina Bag, directrice du Théâtre municipal El Jardí.

-          Pere Ferrera, chef du département de la culture de la mairie de Figueres

 

 

Pour la première fois, les bourses Agita sont proposées à Perpignan dans une volonté de toucher le milieu artistique de la Catalogne nord française et établir ainsi des liens artistiques et culturels transfrontaliers. On espère ainsi que, dans le futur, ces initiatives vont se multiplier et que des activités artistiques vont se développer des deux côtés du massif des Albères.