Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La mediació duta a terme a la Inspecció de Treball entre representants de les empreses Fisersa, i Ecoserveis, responsables municipals i els sindicats CO.BAS i CC.OO ha acabat amb la decisió de fixar una nova reunió dilluns a les 11 del matí.

En aquest es vol intentar arribar a un acord que eviti la vaga en el servei de neteja, enllumenant i jardineria convocada a partir del dia 20 de desembre.

A la trobada d’avui s’ha acordat demanar als sindicats que elaborin un document on facin constar, en concret, quines són les seves aportacions respecte a la proposta presentada per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Figueres manté l’esperança que es pugui arribar a un entesa i la vaga no tiri endavant.

En la primera mediació que es va celebrar l’1 de desembre es va avançar en les negociacions i es acordar ajornar la vaga uns dies ( inicialment estava prevista per al 12 de desembre). 

En tot moment l’Ajuntament de Figueres ha mostrat voluntat de negociar i continua fent  grans esforços per acostar posicions. A la darrera reunió celebrada dimarts s’estava a l’expectativa de debatre la darrera proposta presentada,  però els sindicats van presentar un plantejament  que suposa continuar negociant per acostar posicions.

La darrera proposta de l’Ajuntament garanteix  un gran respecte de les condicions laborals i salarials dels treballadors. Es tracta, segons l’Ajuntament de “posar-ho tot per escrit per tal de garantir millor tots els compromisos de cares al futur” , tal i com han demanat els sindicats.

A l’assemblea celebrada a principis d’aquest mes  pels treballadors de Fisersa es va arribar a un acord en el  conveni col·lectiu, fet que, segons l’Ajuntament, “ ha de servir d’exemple de diàleg per arribar un acord satisfactori en la negociació d’Ecoserveis”.

La darrera proposta de l’Ajuntament, que s’ha anat modificant en base a les converses mantingudes amb els sindicats, inclou, entre altres punts, el compromís detallat de no aplicar mesures laborals que comportin l’extinció dels contractes dels treballadors subrogats a l’empara de causes objectives de tipus productiu i/o econòmiques i/o organitzatives. També contempla que  en el moment de la subrogació tindran preferència a l’hora de cobrir noves necessitats de llocs de treball en els serveis de jardineria i enllumenat públic de Fisersa aquells treballadors que no van ser objecte de subrogació i que haguessin format part de la borsa de treball d’Ecoserveis, mitjançant contracte temporal  en aquets serveis. A més, es garanteixen les condicions individuals més beneficioses dels treballadors d’Ecoserveis sense posar en  perill les condicions de la plantilla de Fisersa.