Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Figueres una subvenció de 12.996,99 € per a la redacció del Programa Funcional de la nova Biblioteca de Figueres..

La Diputació de Girona, amb data 20 de desembre de 2022, va resoldre concedir a l’Ajuntament de Figueres una subvenció dins la línia de “Subvencions per a la redacció de plans de ciutat, programes funcionals, projectes de mobiliari, senyalització i construcció (bàsics i executius) per a biblioteques del Sistema de Lectura Pública” per import de 12.996,99 €.

 

L’esmentat import s’ha destinat a la gestió del procés participatiu i a la redacció del Programa Funcional de la nova Biblioteca Comarcal de Figueres.

 

L’actual biblioteca pública de Figueres, Fages de Climent es va inaugurar l’any 2000, incloent els fons de la biblioteca popular que existia des de l’any 1922 i els de la biblioteca de “La Caixa” a Figueres. Des del 1969, la biblioteca porta el nom del poeta i periodista figuerenc Carles Fages de Climent (1902-1968).

 

La redacció d’aquest programa funcional busca donar resposta a la necessitat d’equipaments bibliotecaris de la ciutat de Figueres i la seva àrea d’influència, i assegurar l’accés a la cultura i l’educació a través de serveis bibliotecaris de qualitat. La proposta es basa en les directrius establertes pel Mapa de la Lectura Pública, una referència clau que indica que en municipis amb més de 30.000 habitants, com és el cas, ha de disposar de més d’una biblioteca.

 

Aquest document serà el marc de referència per establir les característiques arquitectòniques, els espais i els serveis que oferirà una nova biblioteca central comarcal. Cal destacar que el programa funcional és una iniciativa actualitzada i coherent amb el Pla de ciutat, que té en compte les necessitats i els objectius definits per Figueres en termes de cultura, educació i desenvolupament social. Aquesta proposta té com a objectiu integrar les biblioteques dins del teixit urbà, fomentant la participació ciutadana i la promoció de la lectura i l’aprenentatge al llarg de tota la vida; la innovació i el foment de la creativitat, i la difusió de la història local i comarcal.

 

Amb aquest programa es vol consolidar una oferta d’una xarxa de dues biblioteques a la ciutat eficient i moderna que sigui un referent per a tots els habitants i per a la resta de biblioteques de la comarca. En aquest marc, es va considerar adient que la redacció d’aquest programa funcional fos precedit per un procés de participació ciutadana per a la incorporació, de manera transparent i estructurada, de la societat civil en la presa de decisions públiques, per tal de fer polítiques més bones i de més qualitat democràtica.