Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S'està treballant en un projecte per desenvolupar i aplicar polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) tant a nivell de la pròpia organització com en la promoció de la RSC entre la resta d'agents del territori

L'Ajuntament de Figueres, un dels primers consistoris de les comarques gironines a impulsar la Responsabilitat Social Corporativa.

L'Ajuntament de Figueres està treballant en un projecte per fomentar la responsabilitat social en la gestió i estratègia corporativa, tant en la pròpia organització com en la promoció de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) entre la resta d'agents del territori. L'objectiu és arribar a ser un municipi socialment responsable, és a dir, que incorpori la RSC de manera proactiva i transversal en tota l'activitat, en les vessants econòmica, social, ambiental, laboral i de bon govern.

El projecte es divideix en dues fases: per una banda, l'elaboració d'una diagnosi i d'un informe de la situació actual per conèixer el nivell d'integració de la responsabilitat social a l'Ajuntament i posar en valor les actuacions que ja es duen a terme, que ja s'ha completat, i per altra, la redacció d'un pla d'acció que permeti impulsar la responsabilitat social de l'Ajuntament, així com identificar noves actuacions i projectes responsables, alineats amb l'estratègia de l'Ajuntament, que s'executarà en els propers mesos.

Per tal de dur a terme l'avaluació del grau d'implantació de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a l'Ajuntament de Figueres, s'han tingut en compte diferents tècniques de recollida de dades (quantitatives i qualitatives), s'han realitzat entrevistes presencials a responsables dels diferents àmbits de l'Ajuntament i representants dels treballadors, i s'han organitzat dues sessions participatives (una al personal tècnic de l'Ajuntament i una al polític). El resultat és un informe sobre l'estat de maduresa de la RSC, les bones pràctiques identificades i els reptes de futur identificats en base a les 5 dimensions de la responsabilitat social: bon govern, laboral, econòmica, social i ambiental.

De manera immediata, es començarà a treballar en l'elaboració del Pla d'acció de RSC, del qual se'n derivaran diversos documents: el propi pla, un calendari amb les accions a realitzar, i el període i indicadors de seguiment de les accions que es van implantant.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha destacat que és un compromís del govern "introduir mesures de transparència i bon govern en el funcionament de l'Ajuntament", i ha afirmat que gràcies al projecte de Responsabilitat Social Corporativa que s'està desenvolupant, es farà un "salt qualitatiu important" en aquest i d'altres àmbits.