Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha signat -en data de 28 de febrer- el decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici pressupostari del 2012 amb un superàvit de 372.89

Si entrem més al detall de la liquidació s'observen altres paràmetres positius que acompanyen el superàvit. Per exemple en el fons líquid de tresoreria, que ha augmentat gairebé un 19% respecte l'any anterior, situant-se en data de 31 de desembre de 2012, en 10.018.418, 57 euros. Pel que fa a l'estalvi net, que en el 2011 era negatiu, s'ha aconseguit no només superar la tendència, sino que a més, l'estalvi ha estat positiu en 3.368.012, 22 euros.

Una altra dada positiva és la dràstica reducció, gairebé a la meitat, del romanent de tresoreria. Si el 2011 era de -9.078.976 euros, el 2012 ha baixat fins a situar-se -4.751.620, 79 euros.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, es mostra "satisfeta pel tancament pressupostari de l'exercici anterior perquè en l'actual mandat, el Govern municipal ha aconseguit donar la volta al pressupost en un context de recessió econòmica molt dur. I ho hem fet aconseguint superàvit, generant estalvi i reduint el dèficit a la meitat; resultats que ens animen a seguir treballant amb la mateixa rigorositat que fins ara".

Des del Govern municipal s'espera que el 2013 sigui l'últim exercici pressupostori amb romanent de tresoreria negatiu.