Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es tracta d'una iniciativa d’intervenció a la Marca de l’Ham i al Centre Històric que permet donar una resposta global a les necessitats de les persones que hi resideixen en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic

L'Ajuntament de Figueres posa en marxa els programes d'experienciació laboral del projecte Treball als Barris que donen feina a 18 persones.

L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa aquest mes de maig i de juny els programes d'experienciació laboral del projecte “Treball als barris”, una iniciativa d’intervenció a la Marca de l’Ham i al Centre Històric que permet donar una resposta global a les necessitats de les persones que hi resideixen en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic. El programa, finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha permès contractar 18 persones en situació d'atur per tal que puguin adquirir experiència laboral i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d'obres i serveis d'interès general i social.

En concret, quatre persones es coordinen des de l'1 de juny amb les brigades municipals per condicionar i millorar els espais públics, tant del barri de la Marca de l’Ham com del Centre Històric. Es tracta de quatre pintors que es dediquen al condicionament d'instal·lacions en edificis municipals i millora de la seva imatge. També actuaran amb la millora del mobiliari urbà  degradat d'aquests barris així com, en la instal·lació de nova senyalització vial de caire informatiu, direccional i orientativa destinada a oferir major nivell de sociabilització i coneixement de l'espai públic i en la millora de la senyalètica dels interiors d'espais d'interès públic.

Una altra actuació ha estat la contractació de tres operaris de neteja que es dediquen bàsicament a condicionar i mantenir net i en bones condicions els espais d’interès públics com són l’escola Anicet de Pagès, la nova Oficina de Turisme de la plaça de l’Escorxador i altres dependències municipals. En aquest cas també col·laboren estretament amb els serveis de neteja i les empreses concessionàries. La seva acció es decanta preferentment a l’àmbit de les neteges especials.

En tots dos casos s’ha contractat persones aturades residents als barris objecte de l'actuació, que estaven inscrites al SOC com a demandants d’ocupació i que no estiguessin cobrant la prestació d’atur. Es va valorar especialment les persones en situació de risc d’exclusió social, en situació d’atur de llarga durada, amb baixa qualificació professional, amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial, dones que han estat víctimes de situacions de violència de gènere i persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

S’ha contractat una persona per a la dinamització econòmica del Centre Històric, i també per donar suport al sector comercial del barri de la Marca de l’Ham, amb l’objectiu de potenciar el vessant cultural, comercial i gastronòmic del nucli antic de Figueres. A través d’aquesta acció es pretén, d’una banda, millorar la competitivitat dels comerços, bars, restaurants i altres establiments dels barris i, de l’altra, fomentar l’obertura de nous establiments que millorin i complementin l’oferta comercial de la ciutat.

Programa de jardineria i manteniment

En aquest cas, s'han format dotze alumnes en temes de jardineria, horta ecològica i manteniment i se n'han contractat a nou, tenint en compte la seva implicació i motivació al llarg de la formació, així com qüestions relacionades amb les possibilitats d’inserció laboral i la seva situació personal. Es tracta d’ocupar i formar nou persones, a més d’un coordinador encarregat de l’actuació, per dur a terme tasques de jardineria i manteniment a la via pública i en els parcs i jardins de la zona. Aquesta actuació s'ha iniciat el 15 de juny.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, afirma que el govern, des del 2008, aplica polítiques per a la millora de la Marca de l'Ham i el Centre Històric, en el marc del Pla de Barris. L'objectiu és fomentar la inserció laboral, potenciar la formació, diversificar l'activitat econòmica i millorar l'espai urbà i la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes.