Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Figueres impulsa el pla local d’inclusió social pel període 2019 - 2020.

L'Ajuntament de Figueres va aprovar, el passat 4 d'abril, el Pla d'inclusió social, un pla estratègic on es recull la política d'inclusió de la ciutat pels pròxims anys i que ha estat consensuat per tots els grups polítics del Ple, unànimement.

 

Els Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS) són l'eina que fan servir els municipis amb l'objectiu de concretar i articular una política marc compartida pels actors locals que pugui definir la construcció d'entorns inclusius, prevenint i pal·liant així les situacions d'exclusió social del territori, establint els compromisos per a la inclusió i la cohesió social en el territori.

 

El contingut del PLIS recull les planificacions ja existents a Figueres i s'ha elaborat mitjançant un procés participatiu on hi ha contribuït més de 50 actors durant les diverses fases de treball: departaments de l'Ajuntament, altres administracions locals i supralocals, entitats socials del tercer sector, entitats veïnals, plataformes ciutadanes, el teixit empresarial i empreses de l'economia social.

 

La política d'inclusió continguda en el document aprovat té caràcter transversal i la voluntat de seguir treballant en xarxa amb els diversos agents del territori, amb l'objectiu de generar compromisos consensuats amb el màxim d'agents possibles, com són les organitzacions públiques, empreses o entitats, entre altres. El pla d'acció acordat conté 7 grans àmbits: el Pacte Ciutadà per la Inclusió Social de Figueres, el foment de l'accés a l'habitatge i el seu manteniment, el reforç a la població més vulnerable, ampliar i reforçar els serveis relacionats amb l'atenció sociosanitària, reforçar els mecanismes d'inserció laboral i la creació de llocs de treball de qualitat, reforç de l'acció socioeducativa i augment dels nivells formatius de la població i el foment a l'acció comunitària. 

 

Algunes de les accions i projectes que conté el PLIS i que concreta el  seu desenvolupament al llarg del 2019 i 2020 són l'actualització dels censos de pisos privats, la creació de la Taula de Coordinació per la cobertura de necessitats bàsiques de Figueres, el Pla d'Acció contra les males praxis juvenils en el consum de tòxics, el reforç de l'oci alternatiu juvenil, les clàusules socials per al foment de la inclusió social i el desenvolupament local, l'estudi d'una estratègia compartida per la formació de persones en situació irregular o el foment de la pràctica esportiva de les dones de la ciutat, entre d’altres.