Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament ha aprovat les subvencions de la convocatòria de projectes de Cooperació i Sensibilització

L'Ajuntament de Figueres dóna suport a 14 projectes de Cooperació.

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat les subvencions de la convocatòria de projectes de Cooperació i Sensibilització 2019 presentats per les diferents entitats que en formen part amb una dotació econòmica de 113.923,61 € per a projectes de cooperació internacional i de sensibilització a Figueres i comarca.

L’avaluació dels diferents projectes l’ha dut a terme una entitat independent, la Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques de Girona, que ha realitzat la puntuació tècnica dels projectes presentats a l’Ajuntament de Figueres i que posteriorment, és la base per a l'avaluació per part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

El pressupost destinat a Projectes de Cooperació ha estat de 113.923,61 €, que s’han atorgat entre les entitats i els projectes que es detallen a continuació:

 

TÍTOL I ENTITAT

IMPORT ATORGAT

1

Vacances en Pau

ACAPS

9.733,63

2

Educació a les comunitats rurals de Kènia

Children of Africa

12.214,02

3

Il·luminació energia solar escoles rurals Burkina Faso

Sol Solidari

8.142,68

4

Microcrèdit per les dones de Thillé Boubacar

Ass. desenvolupament Riu Senegal

9.708,58

5

Projecte d'alfabetització adults i joves al sud del Níger.

DNiger.cat

8.314,93

6

Accions comunitàries per promoure la salut pública i millora de la gestió mediambiental

Creu Roja

5.715,54

7

Altavoces para el alma. Uganda

Nzuri Daima

4.314,05

8

Projecte d'apoderament de les dones de Kolda i suport associacionisme femení, Senegal

Mussidal

10.632,46

9

Bicicletes per a l'educació a Senegal

Bicicletas Sin Fronteras. Fundació Utopia

9.575,48

10

Adquisició ambulància ciutat de Marda

Salut Empordà Cooperació

9.551,99

11

Apodera dones camperoles maya Kiché

Proide

5.012,45

12

Accés a l’aigua potable comunitats rurals

Manos Unidas

9.927,81

 

TOTAL

102.843,61,00

 

Mentre que per als Projectes de Sensibilització, el total atorgat ha estat d'11.080 €, repartits entre tres projectes:

 

TÍTOL I ENTITAT

IMPORT ATORGAT

13

Tallers i xerrades per acostar mons

Nzuri Daima

5.000,00

14

Bicicletes per a l'educació a Senegal 2018

Bicicletas Sin Fronteras. Fundació Utopia

6.080,00

 

TOTAL

11.080,00

 

Un dels elements destacables del conjunt de subvencions atorgades als projectes de cooperació és el 95% de les subvencions va dirigida a projectes impulsats a països de l’Àfrica Subsahariana, especialment a el Senegal, mentre que menys d’un 5% del pressupost va encaminat a projectes de l’Amèrica Central i, en concret, a Guatemala.

Respecte als àmbits d’actuació dels diferents projectes de cooperació i sensibilització, destaca que la majoria d'ells guarden relació amb l'educació, com la construcció d’aules escolars, donació de bicicletes accedir a instituts, energia solar per escoles rurals, entre d'altres, que representa un 50,85% de l'import econòmic total assignat a les entitats.

Per altra banda, els projectes vinculats a la salut i la sanitat, com poden ser l’accés i millora de l’aigua potable, la promoció de la salut pública i la gestió mediambiental, disposaran d'un 24,5% de la subvenció concedida.

I finalment, els projectes vinculats amb l’apoderament de les dones representen 24,65% de l'import concedit per la subvenció, i amb els quals es fomentarà l’associacionisme femení, l'atorgament de microcrèdits o el foment dels drets de la dona, entre d'altres.

Pel que fa als projectes de sensibilització, majoritàriament destinats al públic en general, tenen l'objectiu d'explicar i apropar la realitat dels països en vies de desenvolupament on aquestes entitats treballen, de manera que facilitaran la difusió dels valors de solidaritat, cultura de pau i drets humans entre la societat figuerenca.

Cada any poden optar a les subvencions de la convocatòria de projectes de Cooperació i Sensibilització totes aquelles les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que formin part del Consell Municipal de Cooperació i que hagin presentat un projecte de cooperació o sensibilització en països en via de desenvolupament.