Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Figueres ha convocat proves selectives per a la selecció d’un tècnic/a d’Administració General i per a la creació de borses de treball per cobrir possibles vacants d’auxiliar d’administració general, subaltern, monitor socorrista i educador de llars d’infants municipals.

L'Ajuntament de Figueres convoca proves selectives per a la cobertura d’una plaça de tècnic i per a la formació de borses de treball.

En concret, les proves selectives consisteixen en la:

-       Selecció d’una plaça de tècnic/ica d’Administració General. El termini de presentació d’instàncies començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE i per un termini de 20 dies naturals. Bases

-       Formació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar d'Administració General. El termini de presentació d’instàncies començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGC  i per un termini de 7 dies. Bases

-       Formació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de subaltern. El termini de presentació d’instàncies començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i per un termini de 10 dies naturals.

-       Formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de monitor socorrista (laboral temporal). El termini de presentació d’instàncies començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP i per un termini de 15 dies naturals.

-       Formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants d’educador/a de les llars d’infants municipals. El termini de presentació d’instàncies començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOP i per un termini de 7 dies naturals.

El procés selectiu es realitzarà pel sistema de concurs oposició. Les persones  interessades en presentar-se a les proves trobaran les bases de selecció del concurs a la pàgina web de l’Ajuntament (www.figueres.cat), a l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania  (planta baixa de l’edifici municipal de serveis, Avda. Salvador Dalí , 107) i a l’Oficina d’Informació de la Casa Consistorial (Plaça de l’Ajuntament, 12) de Figueres.