Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El programa, cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu, atorga una subvenció de 257.617,29 euros

L'Ajuntament de Figueres ha rebut una subvenció a través del programa "Treball i Formació" que permetrà contractar 35 persones en situació d'atur i a 1 persona de coordinació. L'import total de l'ajut, cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu, és de 257.617,29 euros.

Els candidats a participar en el programa han de pertànyer a un dels col·lectius següents: PANP, persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores per desocupació o subsidi ni de l’ajut del Programa de Requalitficació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys; PRMI, persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció; DONA, dones en situació d'atur molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalitficació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys, o bé dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere.

En el cas de les persones que pertanyin al col·lectiu PANP, els projectes que duran a terme són (de 6 i 12 mesos):

 • Tasques de complementació en suport digital dels expedients de planejament i de patrimoni municipal  amb comprovacions  in situ a peu de carrer i actualització posterior de les bases de dades per a l’àrea de planejament (tècnic auxiliar)
 • Tasques de verificació dels expedients de llicències d’activitats comercials i de llicències d’obres, amb inventari a peu de carrer i actualització posterior de les bases de dades (tècnic auxiliar)
 • Neteja i manteniment d’espais periurbans (peons jardiners)
 • Suport a l’organització i la descripció d’obres de l’arxiu municipal de Figueres (tècnic suport arxiu)
 • Eliminació d’instal.lacions elèctriques obsoletes i revisió dels suports metàl.lics d’enllumenta públic de Figueres (Oficials 1ª lampista)
 • Programa d’alfabetització digital o millora de les competències digitals dels usaris de al biblioteca pública (tècnic auxiliar biblioteca i dinamitzador TIC)
 • Creació de geoinformació d’interès públic per a la prestació de serveis. Auxiliar de delineació cartogràfica” (auxiliar tècnic delineant)
 • Conscienciació ambiental de la ciutadania (informadors/educadors ambientals)
 • Tasques de manteniment de l’espai públic dels barris de la zona nord-oest de Figueres (oficials 1ª paleta)

Pel que fa al col·lectiu PRMI, els projectes (de 6 i 12 mesos) que desenvoluparan són:

 • Apoderament energètic (auxiliars administratius i lampistes/electricistes Of.1ª
 • Brigada Bones Pràctiques (operaris neteja)
 • Neteja i manteniment d’espais periurbans (peons neteja)
 • Tasques de manteniment de l’espai públic dels barris de la zona nord-oest de Figueres (peons paleta)
 • Tasques de manteniment de l’espai públic dels barris de la ciutat de Figueres (oficial 1ª pintor)
 • Brigada Bones Pràctiques” (operaris neteja, un dels quals seria coordinador)
 • Conscienciació ambiental de la ciutadania” (informadors/ed. ambientals)

Quant al col·lectiu DONA, el projecte en el qual participaran és el de Conscienciació ambiental de la ciutadania, com a informadores o educadores ambientals.

Les persones interessades en participar en aquest programa i que pertanyin a algun dels col·lectius destinataris han d'adreçar-se a l'Oficina de Treball de la Generalitat.