Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Figueres continua treballant en la tercera fase de les obres de rehabilitació del convent dels Caputxins, que ha de millorar l'accés, l'entorn i un edifici annex de l'equipament.

Figueres treballa en la tercera fase de les obres del convent de Caputxins.

Els treballs, que es van inciar l'octubre de 2015, compten amb una subvenció del Puosc de 90.000 €, dins del Programa Específic de la Diputació de Girona, a banda de l'empara del Conveni global del 2009 amb el Ministeri de Foment.

La tercera fase de les obres, anomenada "Projecte d'obres complementàries a l'antic Convent de Caputxins" consisteix, d'una banda, en la rehabilitació de la coberta i del volum de l'ala est del claustre, que comporta l'enderroc de la coberta existent; la construcció de la nova estructura de fusta, amb una teulada lleugera corresponent amb panells sandwich i acabada amb teules; la formació dels ràfecs i dels sistemes d'evacuació de l'aigua de la pluja, i la col·locació de tancaments a les obertures exteriors.

D'altra banda, la tercera fase inclou l'establiment de vies d'evacuació que permetin l'utilització del claustre, que es convertirà en el nexe de connexió de tots els edificis que formen l'equipament, i que està previst que estigui enllestit el setembre. Aquest punt comporta la demolició del paviment superposat i la formació del nou paviment, l'obertura dels passos barrats per permetre l'evacuació, la senyalització, l'equipament de protecció antiincendis i la il·luminació.

Per últim, els treballs de la tercera fase preveuen la formació d'una escala d'accés des del nou nucli d'entrada de l'est, que implica l'enderroc de les voltes corresponents als àmbits afectats i l'enderroc de l'escala actual; la construcció de l'estructura, l'esglaonat i les baranes des de la planta baixa a la superior; i la formació de l'àmbit de l'escala protegida i adequació dels passos per accedir a les dependències del nord-est.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, destaca que aquesta tercera fase "dóna una nova dimensió a aquest equipament cultural i cívic al costat del centre de la ciutat".

El programa de treball de la tercera fase de les obres es va adjudicar a l'empresa Argon per un import de 481.488,825 € l'agost de 2015, i va ser aprovat el 23 d'octubre de 2015.