Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els representants d'una dotzena de municipis catalans i francesos s'han reunit al castell de Sant Ferran i han signat la declaració de ciutats per l'alta velocitat i la interconnexió ferroviària d...

BARCELONA ◦ BEZIERS ◦ CARCASSONNE ◦ FIGUERES ◦ GIRONA ◦ LLEIDA ◦ MONTPELLIER ◦ NARBONNE ◦ NIMES ◦ PERPIGNAN ◦ TARRAGONA ◦ TOULOUSE

Declaració de ciutats per l’alta velocitat i la interconnexió ferroviària del corredor mediterrani

Figueres, a 20 de gener de 2012

Reunits a Figueres, convidats per l’alcalde d’aquesta aquesta ciutat, els alcaldes i representants de les ciutats de Barcelona, Béziers, Carcassonne, Figueres, Girona, Lleida, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Tarragona i Toulouse hem acordat la següent declaració:

+ Reiterem les demandes, exigències i compromisos formulats per aquestes ciutats a les cimeres de Barcelona, Montpeller, Narbona i Perpinyà, i recollides a les declaracions signades pels seus representants. Reafirmem que volem dur a terme amb una sola veu el projecte de creació d’un espai econòmic competitiu i innovador, tot i concebent un territori transfonterer harmoniós i una xarxa de ciutats articulades al voltant d’un conjunt coherent de serveis ferroviaris.

+ És en aquest context, que el Comitè de Ciutats reafirma la urgència i la prioritat de la interconnexió ferroviària entre Espanya i França que ha d’estar concebut per a garantir la continuïtat i l’eficiència del corredor mediterrani.

+ Ens congratulem pel fet que el Corredor Mediterrani figuri entre els 10 corredors que la Comissió Europea va proposar com a prioritaris el passat 19 d’octubre de 2011 i desitgem que el Parlament Europeu, així com el Consell de Ministres de la Unió Europea, l’aprovin i l’adoptin al més aviat possible. En aquest context, el Comitè de Ciutats demanem formar part activa del desenvolupament i coordinació del projecte d’interconnexió del Corredor Mediterrani entre Espanya i França i demana participar com a membre de la plataforma de pilotatge que està previst endegar, i que estarà presidida pel coordinador europeu.

+ Per a dur a terme el conjunt d’aquest projecte transfronterer, el Comitè de Ciutats :

- Insta a les administracions competents a demanar el finançament europeu per a la realització dels projectes i obres que s’han de dur a terme en el període 2014-2020

- Reclama, en el marc de la posta en marxa d’un projecte prioritari europeu i sota l’impuls de la Unió Europea, la coordinació del conjunt d’actors implicats, per garantir la coherència en la programació i gestió dels projectes que són competència dels estats.

- Insta a les administracions francesa i espanyola, així com a la comunitat europea, a harmonitzar, unificar i simplificar les diferents legislacions, normatives i tràmits per tal d’assegurar, en els trams transfrontereres, les condicions d’explotació i de fluïdesa òptimes per a la circulació dels trens.

+ El Comitè de Ciutats declara adoptar formalment el document titulat « Interconnexió ferroviària del corredor mediterrani entre Espanya i França », que constitueix la seva contribució técnica al debat sobre la interconnexió ferroviària del Corredor Mediterrani.

+ El Comitè de Ciutats demana que siguin entesos i aplicats els termes d’aquest document per tal que el projecte respongui a les prioritats anunciades i a les propostes concretes que aporta l’esmentat document, amb la finalitat de construir el projecte ferroviari transfronterer:

+ Pel costat francès, les propostes es concentren en resoldre el principal coll d’ampolla de la interconnexió ferroviària, que es localitza en un tram de 155 km entre Montpeller i Perpinyà. Per tot això, el Comitè de Ciutats demana:

- Insistir en la configuració a llarg termini d’un corredor ferroviari mixt (viatgers i mercaderies), en la totalitat del recorregut, des de Nîmes fins la frontera espanyola, amb tres línies.

* Dues de nova construcció, una apta per trens d’alta velocitat (320 km/h o més) i una dedicada a les mercaderies.

* La línia convencional existent, que servirà pels trens regionals (TER) i de ròtula per serveis regionals d’altes prestacions que entrin a les ciutats i per encaminar les mercaderies de les terminals actuals fins a la nova via dedicada a aquest servei.

- Exigir l’entrada en servei al 2020 de la nova línia d’alta velocitat entre Montpeller i Perpinyà, així com del conjunt d’actuacions necessàries per millorar i garantir la completa interoperabilitat de la xarxa ferroviària, especialment pel que fa al tram de connexió entre Barcelona i la frontera francesa. En les parts més sensibles del corredor (sobretot, al seu pas pels colls de les Corberes Marítimes) les dues noves línies, la de viatgers i la de mercaderies, podran configurar-se amb un traçat diferent amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental sobre el territori i d’optimitzar la inversió necessària.

- Demanar al govern francès el compliment del calendari per la posada en servei el 2016 de la variant ferroviària Nimes-Montpeller.

- Reclamar l’acceleració de les obres de modernització del tram Perpinyà-Montpeller, actualment previst a l’horitzó de l’any 2017.

- Demanar que el traçat en alta velocitat Tolosa-Narbona s’executi amb un calendari considerablement reduït per disposar una xarxa d’alta velocitat coherent de manera que es faci realitat la connexió de l’arc Atlàntic i Mediterrani.

- La línia convencional existent sempre servirà als TER, però també serà utilitzada per la connexió dels trens de mercaderies fins a la seva línia pròpia terminal i per l’entrada dels trens d’alta velocitat (250 km/h) al centre ciutat.

+ Pel costat espanyol, la posada en servei completa de la nova connexió transfronterera encara està subjecta a la finalització del tram Figueres-Barcelona de la línia d’alta velocitat i de les noves estacions intermodals, però també pendent de l’execució de tot un seguit d’actuacions que encara no s’han iniciat, i que són imprescindibles per garantir les condicions d’explotació correctes del Corredor Mediterrani. Per tot això el Comitè de Ciutats demana:

- La finalització de les obres actualment en curs segons el calendari previst (2012/2015). Són actuacions que ja acumulen retards importants i que estan generant un coll d’ampolla crític en el tram català de connexió amb França.

- Nova línia d’alta velocitat d’interconnexió amb França, tram Barcelona-Figueres i noves estacions intermodals de Barcelona (La Sagrera), Girona, Tarragona i els accessos als seus aeroports.

- Duplicació de la via convencional entre Vandellòs i Tarragona (40 km) i connexió amb la LAV Madrid-Barcelona.

- Execució immediata dels accessos provisionals a les noves terminals del Port de Barcelona, per poder entrar en servei abans de l’estiu del 2012 (moment de posada en servei de la nova terminal del port de Barcelona). Això, però, no ha d’endarrerir l’inici de les obres dels accessos definitius que haurien d’entrar en servei al més aviat possible.

+ Una absoluta priorització de les inversions necessàries per modernitzar i millorar l’eficiència del transport de mercaderies a l’horitzó 2020/2030. Són actuacions imprescindibles per consolidar l’òptima explotació del tram de frontera del Corredor del Mediterrani.

- Execució dels accessos definitius en ample mixt als ports de Barcelona i de Tarragona.

- Nova línia de mercaderies d’ample mixt entre Tarragona i Castellbisbal (port de Barcelona)

- Millora i modernització de les terminals de mercaderies - Adaptació de les vies convencionals a la circulació de trens de mercaderies (ample UIC i apartadors de 750 metres, ampliables a 1.000 metres).

+ A més, a llarg termini:

- Actuacions per ampliar la capacitat per a la circulació de trens de mercaderies a l’aglomeració central de Barcelona i variants ferroviàries als principals nuclis urbans.

- Construcció d’una nova línia d’alta velocitat entre Tarragona i Castelló per donar continuïtat a l’alta velocitat des de la frontera fins a Múrcia, al llarg del litoral espanyol.

+ Aquesta contribució del Comitè de Ciutats es farà arribar als responsables de la Unió Europea, als governs espanyol i francès, a la Generalitat de Catalunya, a les regions de Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées, als departaments francesos i a les diputacions catalanes, als parlamentaris, al Réseau Ferré de France (RFF) i a l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), així com als principales actors econòmics i socials a Espanya, a França i a la UE.

+ Així mateix, aprovem adoptar el nom de “Ciutats per l’alta velocitat i la interconnexió del Corredor Mediterrani” per donar èmfasi a la nostra voluntat de treballar per una planificació ferroviària que inclogui el conjunt dels serveis ferroviaris en el conjunt del Corredor Mediterrani.