Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat les noves bases d’adjudicació dels estands de l’Embarraca’t 2017, que inclouen les mesures proposades per la Comissió Mixta creada per consensuar el nou model d’aquesta activitat.

Figueres publica les noves bases d’adjudicació d’estands per a l’Embarraca’t 2017.

Una de les principals novetats del nou sistema d’adjudicació és la inclusió d’un sistema de puntuació que prioritzarà les entitats que destinin els ingressos obtinguts a projectes socials a la ciutat.

Les associacions que vulguin optar a un estand hauran de presentar una memòria valorada del projecte al qual destinaran els ingressos obtinguts amb la concessió.  Aquest document haurà d’incloure aspectes com la finalitat de la iniciativa, el públic a qui s’adreça, el pressupost d’ingressos i despeses o el termini d’implementació, entre altres. Es prioritzaran aquells projectes relacionats amb finalitats com el foment de la diverstitat, la cohesió i la inclusió en els àmbits social, educatiu, cultural i/o esportiu. També es valoraran aquelles iniciatives relacionades amb la promoció de la participació ciutadana, la igualtat, la transparència, la consciència ambiental o les oportunitats per a joves.  Els adjudicataris, a més, hauran d’avenir-se a tenir fiscalitzats els ingressos i hauran d’acreditar la destinació dels diners obtinguts.

Les associacions sense ànim de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Figueres, són les úniques que poden optar a un estand. El termini per presentar sol·licituds per a l’obtenció d’un estand estarà obert fins el 28 de febrer.

Donar visibilitat i fons de finançament a les entitats

Aquest nou sistema d’adjudicació és una oportunitat per donar visibilitat i fons de finançament a les entitats de Figueres que treballen en projectes socials a la ciutat.  I, alhora, pretén contribuir a canviar la percepció que la població té de l’Embarrca’t. Més enllà del seu vessant lúdic i festiu, els ciutadans i ciutadanes visualitzaran que els diners generats a les barraques ajuden a finançar projectes i iniciatives socials i contribueixen també a enfortir el teixit associatiu de la ciutat. Les noves bases també milloren la lliure concurrència de l’adjudicació, ja que fins ara només es valorava l’antiguitat o el fet de ser membre del Consell Local de Joventut.

El nou sistema d’adjudicació forma part de pla d’acció municipal per canviar el model de l’Embarraca’t que inclou un conjunt d’iniciatives que ja es començaran a aplicar en l’edició del 2017 i que tenen com a objectius principals facilitar la participació activa del col·lectiu de joves així com de les entitats que treballen en projectes de caire social a la ciutat.

Un model de consens

El nou model va ser consensuat per la Comissió Mixta sobre el model de l’Embarraca’t, formada pels grups municipals amb representació a l’Ajuntament, les associacions de veïns i les entitats juvenils. Al llarg de més d’una desena de reunions celebrades durant els anys 2015 i 2016, aquesta comissió consultiva i participativa va analitzar i debatre aspectes relacionats amb aquesta tradicional activitat de les Fires i Festes de la Santa Creu. Fruit del debat i la reflexió, la Comissió va aprovar un document de consens que marcava les línies estratègiques del format per a futures edicions de l’Embarraca’t.