Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou POUM aposta per un creixement sostenible, que endreci urbanísticament la ciutat, pensada en la seva globalitat i tenint en compte l'entorn per millorar la qualitat de vida dels figuerencs

Figueres porta al ple l'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal desencallant-lo després de 38 anys.

L'Ajuntament de Figueres portarà al ple de dilluns l'aprovació inicial del nou Pla d'Ordenació Urbanística, desencallant-lo 38 anys després, un dèficit estructural que calia adaptar als nous temps.

El nou POUM, és una guia per marcar i planificar com serà la Figueres dels propers 20 anys. Planteja una ciutat endreçada urbanísticament, pensada en la seva globalitat i tenint en compte el seu entorn i que té com a prioritat la millora de la qualitat de vida dels figuerencs i que alhora continuï essent una ciutat d'oportunitats i que exerceixi la seva capitalitat.

Característiques principals del POUM:

1-Creixement sostenible.

Figueres no ha de créixer per créixer. Es planteja al 2040, un màxim de 53.000 habitant i 25.000 habitatges. Allunyats dels 75.000 que es plantejàvem fa uns anys.

 

Del creixement previst en sòl urbanitzable pel PGO s'ha construït un 7%. Es revisen les àrees estratègiques impulsades per la Generalitat al 2007 per adaptar-les a aquest creixement natural i sostenible.

 

Es potencia l'oferta de vivenda unifamiliar al ser una de les necessitats de la ciutat a les zones de Cendrassos Sud, Vilatenim, zona Aigüeta.

 

2. Activitat econòmica

- Es proposa potenciar l'activitat econòmica a la ciutat, augmentant el sostre amb aquest destí. Es passa del 18 al 27% del sostre de la ciutat, bàsicament, entrada de la ciutat venint de Girona, N2 venint de La Jonquera i Vilatenim.

 

- S'amplia la trama urbana consolidada que ha de possibilitar la implantació d'activitats comercials en àrees ben ubicades: Avinguda Vilallonga i carretera de Roses.

 

3. Mobilitat

 

- Sistema ferroviari. Es contempla el bypass ferroviari aprovat pel ministeri amb una única estació al nord de la ciutat, però degut a que tot continua com abans, es manté l'opció per suprimir les vies del tren al centre si es mantenen les dues estacions. El POUM contempla sobretot, acabar amb aquesta fractura al mig de la ciutat.

 

- Estructura rodada. L'estructura actual és la mateixa que el 1967 tot i haver triplicat la població. Cal acabar l'estructura rodada de la ciutat sense haver de dependre de l'aprofitament privat. Cal que la iniciativa pública pugui posar al dia les necessitats rodades de la ciutat. Execució de la ronda nord, entre avinguda Perpinyà i la carretera de Llançà i acabament de la ronda oest.

També es proposa acabar la xarxa d'aparcaments dissuasoris i una àmplia xarxa de carrils bici interurbans i que relligui amb l'entorn de la ciutat.

 

4. Espai públic

 

Figueres és una ciutat densament poblada que necessita espaiar-se, és per això que es proposa intervenir l'espai públic per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns de la ciutat.

A través de:

- Espais lliures. Generar una xarxa d'espais lliures a l'interior de la ciutat, espais connectors, generant parcs de barri a les zones més denses i amb menys espais verds. Combinar-ho amb esponjaments i pacificacions d'alguns carrers. Sobretot a la zona central est de la ciutat. És important crear eixos verds a la ciutat que connectin amb els dos grans espais verds a l'entorn de la ciutat com són el parc del Castell i el parc fluvial del Manol.

 

- Equipaments.

Cal completar el sistema d'equipaments esportius, escolars i de lleure a la ciutat i el POUM identifica on s'han de realitzar. A més, es considera rellevant generar algun equipament rellevant referencial a la ciutat.

Els equipaments esportius bàsicament a la zona esportiva actual, a darrera l'Hotel Ronda i a Vilatenim.

 

 

5. Espais oberts i paisatge

Potenciar la relació entre espais oberts de dins i fora de la ciutat.

 

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "aquesta és una eina realista, necessària per millorar la qualitat de vida de les figuerenques i dels figuerencs, que ens permetrà resoldre un dèficit estructural que ha estat perjudicial per a la nostra ciutat. Ens dotem d'una nova guia que dibuixa la traça urbanística de Figueres pels propers 20 anys, que ajudarà a reactivar l'economia, que farà de Figueres una ciutat sostenible, que dona resposta a les necessitats actuals, una eina que transformarà la ciutat i la posarà al segle XXI".

 

El regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, ha afegit que "amb aquest nou POUM, que era necessari tenir ja que l'actual era de feia més de 38 anys, Figueres exercirà la seva capitalitat, potenciarà l'activitat econòmica i farà de Figueres una ciutat cohesionada i sostenible".

 

Per la seva banda, el vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, ha dit que "el POUM completarà les necessitats dels figuerencs. Aquest govern, compost per forces polítiques diferents és conscient i responsable perquè la ciutat tiri endavant, i el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal n'és un exemple".