Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

25 horts urbans tornen a estar a disposició dels veïns de Figueres que ho sol·licitin i compleixin les condicions, per tal de ser utilitzats durant els propers 4 anys.

Figueres obre la convocatòria per 25 horts urbans durant el període de 2022-2026.

Les bases de la convocatòria per optar a gestionar un hort urbà a la ciutat de Figueres ja estan publicades al BOP i el termini per presentar instàncies serà fins el proper 26 de gener de 2022.  Aquesta convocatòria comprèn el sorteig de 25 horts urbans distribuïts en 5 tipus de participants i atorgarà una llicència municipal d’ús per als pròxims 4 anys:

 

1.       GRUP: 3 parcel·les es destinaran a ENTITAS DE FIGUERES SENSE ÀNIM DE LUCRE

2.       GRUP: 1 parcel·la es destinarà a CENTRES EDUCATIUS

3.       GRUP: 7 parcel·les es destinaran a PERSONES DE MÉS DE 60 ANYS

4.       GRUP: 7 parcel·les es destinaran a ATURATS

5.       GRUP: 7 parcel·les es destinaran a RESTA DE VEÏNS

 

En total 25 parcel·les a sortejar entre els veïns de Figueres. El sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud per grup i convocatòria. O sigui que si es presenta al GRUP 3, no pot presentar sol·licitud per al grup 4 o 5.   Els requisits per als participants en la convocatòria són:

 

1.       GRUP: ENTITATS: estar inscrites en el registre municipal d’entitats i associacions de l’Ajuntament de Figueres, tenir entre les seves finalitats la naturalesa pedagògica o terapèutica  o d’inserció social, presentar un projecte de gestió de l’hort durant 4 anys.

 

2.       GRUP: CENTRES EDUCATIUS: ubicats a Figueres, ser públics i presentar un projecte de gestió de l’hort durant 4 anys.

 

3.    GRUP: PERSONES DE MÉS DE 60 ANYS: tenir una edat igual o superior a 60 anys si opta a les parcel·les de majors de 60 anys, no tenir cap hort en propietat o arrendament ell o cap membre de la unitat familiar, trobar-se empadronat a Figueres amb un mínim d’1 any abans de la data de publicació de la convocatòria, no tenir informes negatius de convocatòries anteriors ni deutes pendents amb l’Ajuntament.

 

4.    GRUP 7: ATURATS: estar en situació d’atur, no tenir cap hort en propietat o arrendament ell o cap membre de la unitat familiar, trobar-se empadronat a Figueres amb un mínim d’1 any abans de la data de publicació de la convocatòria, no tenir informes negatius de convocatòries anteriors ni deutes pendents amb l’Ajuntament.

 

5.    GRUP: RESTA DE VEÏNS: no tenir cap hort en propietat o arrendament ell o cap membre de la unitat familiar, trobar-se empadronat a Figueres amb un mínim d’1 any abans de la data de publicació de la convocatòria, no tenir informes negatius de convocatòries anteriors ni deutes pendents amb l’Ajuntament.

 

             Les instàncies es poden presentar a través del segúent enllaç de la pàgina web de l'Ajuntament: www.figueres.cat – TRÀMITS – INFORMACIÓ SOBRE TRÀMITS.

 

 

Una vegada esgotat el termini per presentar sol·licituds i acabat la comprovació de documentació es farà pública la llista definitiva d’admissions, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de la Corporació. Es determinarà la data i lloc en que tindrà lloc el sorteig públic, i, en base al resultat del sorteig ,es formalitzaran les adjudicacions de les llicencies d’us privatiu de parcel·les d’horta municipal.