Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ha rebut 193.606 euros del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de suport a les mesures extraordinàries per la gestió de la COVID-19

Figueres millorarà l’atenció domiciliària a les persones grans i l’atenció per a les dones en situació de violència masclista.

 

Figueres millorarà l’atenció domiciliària a les persones grans i els sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i filles.  

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha incrementat el suport als ens locals a través del Contracte Programa en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19.

 

Mesures extraordinàries durant la pandèmia

 

Durant la pandèmia i l’estat d’alarma dels mesos de març i abril, van fer que des de l’Ajuntament de Figueres s’haguessin de donar respostes urgents per a la gestió de la COVID-19:

- Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), l’import atorgat és de 46.947,62 euros.

-Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar atenció i el confinament de persones sense llar és de 94.860 euros, que se sumen als 10.000 euros atorgats per La Caixa per a l’adequació del pavelló Rafel Mora.

-Accions de voluntariat: l’import és de 38.281,55 euros

-Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills: 13.517,78 euros.

 

 

La situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció d’ingressos de les persones que han perdut la feina o perquè han vist dràsticament disminuït el volum d’activitat, com també per l’especial incidència que pot tenir la malaltia en els col·lectius amb més fragilitat.

 

El regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria, Jesús Quiroga, explica que “la nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa que s’hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes i a redimensionar serveis i actuacions, sobretot per als col·lectius més vulnerables”.