Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El projecte es va iniciar l’any 2000 i reuneix una selecció d’artistes procedents de diferents països de la Unió Europea amb l’objectiu de donar a conèixer el treball de joves creadors El termini de presentació de la documentació referent a les propostes presentades al concurs és el dia 15 de març a les 14 h

Figueres convoca el concurs per a la participació de 8 artistes a la Biennal d’Art Contemporani JCE   (Jeune Création Européenne).

 La Jeune Création Européenne (JCE) és un projecte internacional d’arts visuals liderat per l’Ajuntament de Montrouge (París) que es va iniciar l’any 2000 i reuneix una selecció d’artistes procedents de diferents països de la Unió Europea amb l’objectiu de donar a conèixer el treball de joves creadors i de promoure formes de diàleg i contactes europeus per mitjà de l’art contemporani i la cultura.

Amb caràcter biennal s’organitza una exposició itinerant que es presenta successivament a diverses institucions culturals representants dels diversos països o nacions coorganitzadors d’aquest esdeveniment.

L’Ajuntament de Figueres i el Museu de l’Empordà es van incorporar al projecte a l’edició 2013/2015, després que en edicions anteriors n’haguessin format part les ciutats catalanes de Sant Cugat del Vallès i l’Hospitalet de Llobregat. Les sis ciutats que van participar amb la ciutat de Figueres a l’edició 2017-2019 són: Montrouge (França), Hjorring (Dinamarca),Césis (Letònia), Cluj-Napoca (Romania), Como (Itàlia) i Amarante (Portugal).

Cada ciutat participa amb un nombre màxim de vuit artistes seleccionats i, per tant, aquesta iniciativa articula fórmules de relació i exhibició per a 56 joves creadors europeus en cada nova edició.

El projecte JCE també facilita residències i tallers als artistes seleccionats de cada edició (mitjançant la presentació d’un dossier de candidatura i un projecte específic) i diversos espais de difusió (catàleg, lloc web, etc.) i seguiment del seu treball artístic durant tot aquest període.

L’alcalde i regidor de Cultura, Jordi Masquef, ha destacat la vocació i objectiu de retenir el talent jove a la ciutat i promoure la creació, com també es fa a través d’altres convocatòries que promou l’Ajuntament de Figueres com les Beques Agita a la creació, que enguany compleixen 10 anys.

Bases del concurs:

Criteris d’admissió

1. Aquest concurs està adreçat a artistes emergents, residents a Catalunya nascuts entre l’1 de gener de 1984 i el 31 de desembre de 2001.

2. La temàtica de les obres és lliure i s’emmarca en el camp de les pràctiques artístiques de les arts visuals contemporànies que inclouen pintura, escultura, fotografia, vídeo, instal·lació o qualsevol altre mitjà amb representativitat i format expositiu.

3. Cada artista podrà presentar a concurs fins a tres obres, realitzades els darrers 12 mesos, la mida de la qual o dels elements que la formin (incloent-hi la instal·lació a l’espai) no podrà superar els 2’5 x 2’5 x 2’5 m. Ni sobrepassar un pes conjunt de 60 kg. En cas de ser seleccionat, només una d’aquestes obres participarà a l’exposició itinerant JCE.

4. L’organització internacional de la JCE acorda que la participació al concurs és gratuïta i que els artistes seleccionats no reben cap remuneració en concepte d’honoraris. Les despeses d’embalatge, transport i assegurança de les obres seran a càrrec de l’organització; en aquest cas, el Museu de l’Empordà de l’Ajuntament de Figueres. Un cop seleccionades les obres, els autors en signaran un document de cessió temporal per al període que comprèn tota la itinerància biennal de la mostra, en què es determinarà de comú acord el valor de l’assegurança, les condicions d’embalatge i muntatge, la cessió dels drets de reproducció i comunicació pública de les obres per a les finalitats de difusió de la JCE (dossier de premsa, difusió del programa catàleg, web, etc.) i altres qüestions que en puguin derivar.

5. Per participar al concurs, els autors han de presentar al registre de l’Ajuntament de Figueres / Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) un dossier amb la documentació següent:

5.1. Dades personals: nom i cognoms, DNI o document de residència (cara i dors en format PDF o JPG), adreça, codi postal, contacte (telèfon i correu electrònic). Veieu la instància adjunta a les bases.

5.2. Biografia/CV (màxim 1.500 caràcters amb espais), dossier amb documentació gràfica i textual del seu treball (màxim 10 pàgines, 2 Mb, format PDF).

5.3. De cada obra presentada (màxim 3): títol, fitxa tècnica detallada, necessitats de muntatge. Text explicatiu descriptiu i conceptual (màxim 500 caràcters). 

Termini i forma de presentació

El termini de presentació de la documentació referent a les propostes presentades al concurs és el dia 15 de març a les 14 h.

Els interessats hauran de presentar la documentació del projecte i la instància adjunta a aquestes bases a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (av. de Salvador Dalí, 107, 17600 Figueres).

El projecte s'ha de presentar imprès en format DIN A4 i una còpia en format digital (preferiblement en format pdf)

Si escau, l'Ajuntament de Figueres pot demanar que es completi la documentació presentada. La sol·licitud de participació podrà ser denegada en cas que manqui alguna part de la documentació requerida al punt 5.

La selecció

El jurat estarà format per:

Mario Pasqualotto, artista i comissari de les edicions anteriors (com a president), Pep Montoya, artista i coordinador del Màster de Producció i Recerca artística de la Universitat de Barcelona, Natàlia Chocarro, adjunta a la direcció d’Art de la Fundació Vila Casas, Ricard Planas, director de la revista Bonart i gestor cultural, Albert Mercadé, director artístic de la Fundació Arranz-Bravo, Francesc Ruiz Abad, artista seleccionat a la darrera edició, Pere Farrera, Cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Figueres i Eduard Bech, director del Museu de l’Empordà.

El jurat tindrà cura de la selecció dels artistes i de les vuit obres escollides per participar a la Biennal d’Art Contemporani JCE en l’edició 2019-2021. Aquesta es comunicarà als implicats i es farà pública a partir del dia 15 de juny. La tria tindrà en compte l’originalitat i la qualitat dels treballs i seguirà criteris de coherència amb la recerca artística personal de cada autor.

El veredicte del jurat serà inapel·lable. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com la renúncia a tota reclamació legal sobre els seus continguts.

Publicació de les bases

L'Ajuntament de Figueres farà públiques les bases d'aquesta convocatòria mitjançant la premsa local i comarcal, el tauler d'anuncis de la corporació, i també pels sistemes de difusió que cregui adients atesa la naturalesa de la convocatòria.

Altres dades d’interès

Durada i itinerari del projecte: la primera exposició s’inaugurarà a Montrouge el mes d’octubre de 2019 i continuarà fins el 2021, amb la itinerància següent: Hjorring (Dinamarca), Césis (Letònia), Cluj-Napoca (Romania), Como (Itàlia), Figueres (Catalunya, Espanya), i Amarante (Portugal). La mostra es presentarà a cada ciutat en museus o sales d’exposicions municipals.