Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou POUM aposta per un creixement sostenible, que endreça urbanísticament la ciutat, pensada en la seva globalitat i tenint en compte l'entorn per millorar la qualitat de vida dels figuerencs i figuerenques

Figueres aprova provisionalment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal desencallant-lo 40 anys després      .

 

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat provisionalment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal,  desencallant-lo 40 anys després, un dèficit estructural que calia adaptar als nous temps. El POUM és l'eina imprescindible que ha de fer de guia de com ha de ser la ciutat del segle XXI, una eina realista per a la transformació real de la ciutat.

El nou POUM, és una guia per marcar i planificar com serà la Figueres dels propers 20 anys. Planteja una ciutat endreçada urbanísticament, pensada en la seva globalitat i tenint en compte el seu entorn i que té com a prioritat la millora de la qualitat de vida dels figuerencs i figuerenques i que alhora continuï essent una ciutat d'oportunitats i que exerceixi la seva capitalitat.

Les característiques principals del POUM són:

1-Creixement sostenible.

Figueres no ha de créixer per créixer. Es planteja al 2040, un màxim de 53.000 habitants i 25.000 habitatges. Allunyats dels 75.000 que es plantejàvem fa uns anys.

Es potencia l'oferta de vivenda unifamiliar al ser una de les necessitats de la ciutat a les zones de Cendrassos Sud, Vilatenim, zona Aigüeta.

 

2. Activitat econòmica

- Es proposa potenciar l'activitat econòmica a la ciutat, augmentant el sostre amb aquest destí. Es passa del 18 al 27% del sostre de la ciutat, bàsicament, a l'entrada de la ciutat venint de Girona, NII venint de La Jonquera i Vilatenim.

 

- S'amplia la trama urbana consolidada que ha de possibilitar la implantació d'activitats comercials en àrees ben ubicades: Avinguda Vilallonga i carretera de Roses.

 

3. Mobilitat

-Contempla d'estació de tren intermodal i la supressió dels passos de nivell.

-Execució de la ronda Nord

-Augment dels carrils bici

-També es proposa acabar la xarxa d'aparcaments dissuasoris i una àmplia xarxa de carrils bici interurbans i que relligui amb l'entorn de la ciutat.

 

4. Espai públic

 Figueres és una ciutat densament poblada que necessita espaiar-se, és per això que es proposa intervenir l'espai públic per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns de la ciutat.

A través de:

- Espais lliures. Generar una xarxa d'espais lliures a l'interior de la ciutat, espais connectors, generant parcs de barri a les zones més denses i amb menys espais verds. Combinar-ho amb esponjaments i pacificacions d'alguns carrers. Sobretot a la zona central est de la ciutat. És important crear eixos verds a la ciutat que connectin amb els dos grans espais verds a l'entorn de la ciutat com són el parc del Castell i el parc fluvial del Manol.

 

5. Espais oberts i paisatge

Potenciar la relació entre espais oberts de dins i fora de la ciutat.

Resolució dels problemes d'inundabilitat: Rec Susanna i Rec del Malpàs

 

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "per fi, la ciutat de Figueres té un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal adaptat als nous temps. Aquesta és una eina realista, necessària per millorar la qualitat de vida de les figuerenques i dels figuerencs, que ens permetrà resoldre un dèficit estructural que ha estat perjudicial per a la nostra ciutat. Ens dotem d'una nova guia que dibuixa la traça urbanística de Figueres pels propers 20 anys, que ajudarà a reactivar l'economia, que farà de Figueres una ciutat sostenible, que dona resposta a les necessitats actuals, una eina que transformarà la ciutat i la posarà al segle XXI".

 

El regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, ha afegit que "amb aquest nou POUM, que era necessari tenir ja que l'actual era de feia 40 anys, Figueres exercirà la seva capitalitat, potenciarà l'activitat econòmica i farà de Figueres una ciutat cohesionada i sostenible".

 

Per la seva banda, el vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, ha dit que "aquesta és una oportunitat per Figueres, per augmentar l'activitat econòmica i per atraure grans empreses a la ciutat".