Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Figueres aprova la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives i veïnals .

L’Ajuntament de Figueres ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives i veïnals que desenvolupin projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès social durant el 2020.

Atesa la crisi sanitària provocada per la Covid.19 i les conseqüències que ha portat tant en l’execució dels programes d’activitats de les entitats com en la manca de certeses a l’hora de planificar els propers exercicis, excepcionalment la convocatòria, que havia de ser pel període 2020-2023, es planteja amb caràcter anual. L'any vinent està previst que es faci una nova convocatòria plurianual.

Una de les novetats de la convocatòria és l’ampliació del 30 al 50% de la despesa subvencionable, tenint en compte que moltes entitats no han pogut desenvolupar l’activitat inicialment programada però, no obstant això, han hagut de fer front a despeses estructurals de l’entitat. Per la qual cosa es considera oportú establir que en la present convocatòria les despeses de manteniment i estructura (lloguer, llum i similars) puguin justificar-se fins a un màxim del 50% sobre el total del projecte, activitat o servei.

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar projectes, activitats i/o serveis estables que tinguin per finalitat: 

-Millorar la cohesió social de la ciutat.

-Fomentar valors socials, educatius, culturals, esportius i de diversitat i integració, així com noves formes de participació.

-Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.

-Promoure, defensar i garantir els drets de la ciutadania.

-Promoure la igualtat.

-Millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties i les seves famílies.

-Fomentar la integració i la normalització de persones amb discapacitat.

-Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans.

-Ampliar l’oferta formativa de la ciutat fent possible la formació continuada.

-Promoure l’educació i la formació de qualitat com una eina per al progrés personal.

-Fomentar la participació i impulsar l’accés de la ciutadania a la cultura. 

-Fomentar oportunitats entre els joves per a que puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives.

 

El període de presentació de sol·licituds és de l’1 al 15 de juliol. El proper 2 de juliol es farà una sessió online que es retransmetrà en streaming per a totes les entitats per explicar el procediment i resoldre dubtes.