Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pla s'articula a través de tres eixos: emancipació, inclusió i transformació social i contempla 25 objectius estratègics i 46 accions concretes a realitzar en els propers dos anys.

Figueres aprova el Pla Local de Joventut 2021-2023 que pretén que els joves siguin protagonistes de la transformació de la ciutat.

Després de sis anys sense Pla Local de Joventut, el govern de Figueres va aprovar el dimarts passat el Pla Local de Joventut 2021-23 que pretén que els joves de la ciutat siguin protagonistes de la transformació de Figueres.

 

El Pla que s'ha presentat es centra en tres grans eixos que afecten el dia a dia dels joves de la ciutat: l'emancipació juvenil, la inclusió i la transformació ciutadana. En cada eix hi ha diferents objectius estratègics que guiaran l'acció dels propers dos anys. Aquests objectius es materialitzaran en 46 accions concretes a complir abans de finalitzar el 2023.

 

En matèria d'emancipació s'han articulat tres eixos: formació, ocupació i habitatge. D'aquesta manera es proposen iniciatives que d'entre altres, passin per beques a la joventut, ajudes a partir d'abonaments amb transport públic, promoció de l'orientació educativa i els programes de segona oportunitat per a joves amb baixes qualificacions escolars. Tanmateix, és teixirà el Pla Local d'Habitatge per a aconseguir lloguers assequibles per a les persones joves.

 

En l'eix d'inclusió s'han proposat tres àmbits: la cohesió social, la multiculturalitat i l'equilibri territorial. Així mateix, s'han teixit un seguit d'accions com aplicar la perspectiva de gènere a totes les activitats realitzades a la ciutat i reforçar el paper de la cultura com a eina d'inclusió social. També s'ha proposat millorar l'acollida de persones nouvingudes potenciant el suport educatiu i  promoure la inclusió del col·lectiu jove amb menys oportunitats a les entitats juvenils.

 

L'eix estratègic de transformació social s'ha dissenyat contemplant la participació, el foment de la cultura i l'oci juvenil i la promoció de la salut. L'objectiu és donar suport a l'associacionisme juvenil convocant subvencions plurianuals i cedint espais, magatzems i materials a les entitats juvenils. També es promourà espais d'intercanvi i interaccions amb les entitats per a millorar la comunicació amb aquestes.

 

Per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó "Aquest Pla no només és una eina per millorar el dia a dia dels joves de la ciutat sinó que a més és un missatge clar als joves: heu de ser els protagonistes de la transformació de la ciutat".

Pel regidor d'educació i joventut, Josep Alegrí "Aquest pla és imprescindible per tirar endavant polítiques reals de joventut amb el suport d'altres administracions".