Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

A través d’una declaració responsable, el comerç o establiment amb atenció al públic garanteixen que compleix totes les normatives L’objectiu és donar seguretat i confiança tan als clients com als treballadors

Els comerços i establiments ja poden sol·licitar a partir el segell de qualitat Stop Covid-19 .

Els establiments i comerços de la ciutat amb atenció al públic ja poden sol·licitar el segell de qualitat Stop Covid-19. Els passos per a sol·licitar-lo son els següents:

 

-Cada interessat pot presentar una sol·licitud per establiment amb atenció al públic. Cada sol·licitud ha de fer referència a un sol establiment.

 

-La sol·licitud del segell s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la INSTÀNCIA ESPECÍFICA, accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Figueres, i acompanyada de la documentació següent:

 

- Alta IAE – Model 036 o 037

 

- Declaració responsable de totes les instal·lacions i mesures sanitàries adoptades per l'establiment, i compliment de la normativa aprovada durant l’estat d’alarma pel que fa a mesures organitzatives, tècniques i de protecció, tenint en compte les particularitat del sector al qual pertany.

 

-El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de l’Ajuntament de Figueres, i finalitzarà el 30 de juny de 2020.

 

En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació per esmenar-ho. En el cas que no s’esmeni dins d’aquest termini

 

El segell de qualitat serà repartit a través de l’Àrea de Promoció Econòmica.

 

El segell de qualitat

 

L’Ajuntament de Figueres ha creat un segell Stop Covid-19 pels comerços, bars i restaurants de la ciutat que implementin mesures per a la seguretat. A través d’una declaració responsable, l’establiment es compromet que garanteix totes les normatives i recomanacions per evitar la propagació de la COVID-19. L’objectiu és generar confiança als consumidors perquè apostin per la compra al comerç local i de proximitat.

 

L’establiment haurà de complir un manual de procediment per tal de poder sol·licitar el segell referent a la planificació del local, la forma segura de treballar, d’atendre els clients...

 

Alguna de les mesures son la instal·lació de mampares, les màquines de purificació d’ozó, les màquines de cobrament automàtiques entre altres.

 

Els requisits i recomanacions s’han treballat conjuntament amb l’assessorament de la Fundació Salut Empordà.  

 

La mesura forma part del pla de reactivació econòmica que està implementant l’Ajuntament de Figueres per pal·liar els efectes de la COVID-19.

El projecte de realització del Pla de Reactivació Econòmica de Figueres post COVID-19 compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona