Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La primera sentència de desembre de 2016 del TSJC qualifica "d'esquizofrènic" el plantejament de l'acord signat l'any 2003 entre el govern de l'alcalde Armangué i el promotor privat, i ara, el Triunal Suprem en desestima l’admissió a tràmit per “falta de fonamentació”

La Sala de Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem no ha admès a tràmit “per falta de fonamentació suficient” la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada i condemna al promotor privat que va interposar la reclamació al pagament de les costes processals.

El TSJC ja va estimar el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Figueres contra la sentència de 21 d'octubre de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Girona i el desembre de 2016 va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel promotor privat l'any 2009 derivada de l'acord que l'any 2003 l'alcalde Joan Armangué va aprovar, i que l'any 2008 l'alcalde Santi Vila seguint l'assessorament dels juristes i l' arquitecte municipal va revocar.

Aquesta primera sentència del 2014 condemnava a l'Ajuntament de Figueres al pagament de 4,4M € més 1.8M € d'interessos al promotor privat per no complir l'acord signat l'any 2003 entre aquest i el govern municipal de l'alcalde Armangué, acord en què l'Ajuntament es comprometia a compensar la cessió d'uns terrenys al Turó Baix durant l'operació urbanística amb un aprofitament de 6.000 m2 de sòl edificable.

L'alcaldessa Marta Felip afirma que per segona vegada s'ha fet justícia: “Aquesta segona sentència és una restitució moral de la gestió tècnica i política del govern municipal el 2008. Des del govern municipal de CIU i PDECAT hem impedit que  la ciutat, els impostos dels figuerencs haguessin de pagar 6 milions d’euros a un promotor privat”.