Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les demandes realitzades per les usuàries del SIAD són diverses, però el més sol·licitat és el el servei d'atenció psicològica i el servei d'atenció jurídica que atenen a dones que es troben en situació de violència masclista.

El Servei d'informació i atenció a les dones ha atès 87 consultes durant el 2014.

Aquest servei ha atès durant l'any 2014 un total de 25 dones. La seva finalitat és orientar, donar suport i tractament psicològic per a la recuperació de la dona que pateix o ha patit situacions de maltractament físic i/o psicològic en l’àmbit familiar i de les relacions afectives. L’objectiu principal és millorar el benestar d’aquestes dones a través d’un espai de suport i tractament psicològic, acompanyant a la dona en la seva presa de decisions des de la mateixa responsabilitat i afavorint la consciència. El procés terapèutic esdevé un espai en el que aquestes dones puguin elaborar la situació viscuda, desenvolupant i sentint-se competents amb els seus recursos personals, per a poder situar-se així en un rol diferent en relació a la situació de violència viscuda, sigui aquesta present o passada.

Des del SIAD municipal també s'han fet un total de 22 intervencions relacionades amb l'àmbit jurídic. Les consultes més destacades solen ser les que es deriven d'un procés de separació o divorci i les relatives als convenis reguladors de parelles amb fills i filles. La finalitat del servei és informar i orientar a la dona en aquests processos judicials.

Les intervencions sobre violència de gènere en l'àmbit de la parella i violència domèstica representen el 25% de totes les realitzades per les usuàries. En moltes ocasions s'assessora sobre tot el procés de denúncia; s'informa sobre els recursos específics per a dones que es troben en aquesta situació (i els seus fills i filles) i sobre els requisits i tràmits per gestionar-los; també es necessari, en d'altres ocasions, ajudar la dona a identificar situacions de violència.

La coordinació amb l'atenció social primària representa gairebé el 20% de les intervencions fetes i sempre tenen a veure amb situacions de violència que pateixen les dones usuàries. El percentatge de dones que han passat pel servei que es troben en situació de violència és pràcticament el 70%.