Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els ajuts per a locals (175.000 €) pretenen acabar d'impulsar comercialment sectors del Centre Històric. Les subvencions per a immobles (175.000 €) permetran continuar amb la rehabilitació dels edificis, iniciada ja amb la línia d'ajuts per a rehabilitació de façanes i instal•lació d'ascensors.

El Ple aprova les bases de les subvencions per a reparació de cobertes, millora d'eficiència energètica, i obertura i reforma de locals del Centre His.

El Ple de l’Ajuntament de Figueres va aprovar ahir les bases de regulació per a la concessió de subvencions per fomentar la reparació de cobertes, la millora d'instal·lacions comunes i millores d'eficiència energètica dels immobles inclosos a l'àmbit del Pla d'Intervenció Integral que es desenvolupa al Centre Històric de Figueres (175.000 €), i per a les inversions d'obertura, rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic d'aquesta zona (175.000 €).

Pel que fa als ajuts per a immobles, les actuacions subvencionables seran aquelles que comportin obres de rehabilitació o de reparació de les patologies de coberta, ja siguin de terrats o de cobertes inclinades, com per exemple, obres per solucionar patologies estructurals o lesions que afectin l'estabilitat, la solidesa i la seguretat de la coberta de l'edifici, d'impermeabilització i/o aïllament tèrmic, o de manteniment.

Les bases aprovades també contemplen subvencions per a obres d'adequació de les instal·lacions comunitàries de xarxes de sanejament, aigua, electricitat i gas canalitzat en mal estat, amb materials obsolets, que manquin d'estanqueïtat o que tinguin un deficient dimensionat; i per últim, per a actuacions de millores en la sostenibilitat i en l'eficiència energètica dels edificis, tant per a la millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic per tal d'adaptar l'element rehabilitat als paràmetres que exigeixen les normatives vigents com per a la instal·lació de sistemes d'obtenció d'energies alternatives, com plaques d'energia solar, tèrmica i/o fotovoltaica per a l'obtenció d'aigua calenta  sanitària i energia elèctrica.

La subvenció serà del 50 % del cost de l'actuació o actuacions i els imports de les actuacions no superaran els topalls de 18.000 € per habitatge i 80.000 € per edifici en el cas de cobertes, 7.000 € per habitatge i 30.000 € per edifici pel que fa a instal·lacions comunes, i 14.000 € per habitatge i 60.000 € per immoble en el cas de millores d'eficiència energètica.

Pel que fa als ajuts per a l'obertura o reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic del Centre Històric de Figueres per a la generació econòmica i revitalització comercial, les subvencions es destinaran a obra i instal·lacions, tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment, climatització (excloent aparells portàtils), il·luminació, retolació, maquinària i mobiliari requerit per al desenvolupament de l'activitat, i honoraris facultatius per la redacció del projecte tècnic si s'escau.

L’import màxim de la subvenció serà el 50% de 42.000 € (per establiment) per a les inversions per a l'obertura de nous establiments amb atenció al públic en planta baixa. I del 50% de 14.000 € (per establiment) per a la reforma, rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic en planta baixa.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, afirma que aquestes dues noves línies d'ajuts aprovades tenen dos objectius molt importants. La primera, "continuar amb la rehabilitació i millora dels edificis, iniciada amb la línia d'ajuts per a rehabiltiació de façanes i instal·lació d'ascensors, millora que permetrà posar al dia tancaments i cobertes millorant així l'eficiència energètica d'aquests". I pel que fa a la segona línia d'ajuts aprovada, relativa a l'obertura i reforma d'establiments comercials, "és un dels tres puntals de la rehabilitació del Centre Històric: espai públic, edificis i façanes, i comerços. El comerç és el que dóna vida i personalitat als barris i els activa i dinamitza", i afegeix que "amb aquests ajuts es pretén acabar d'impulsar comercialment sectors del Centre Històric amb locals tancats des de fa molts anys i que amb l'obertura d'establiments comercials, poc a poc, ajuden a la transformació de la zona".

Les sol·licituds d'ajuts econòmics es formularan davant l'Ajuntament, a partir de la seva presentació a l'OMAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà, Av. Salvador Dalí, 107 de Figueres), o al web www.figueres.cat/.

Les bases es poden consultar a http://ca.figueres.cat/la-ciutat/pla-del-centre-historic/ajuts-20167/