Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

A l’Estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat del municipi de Figueres s’hi ha abocat la major part del pla d’acció municipal. La iniciativa consolida i reforça el full de ruta de l’equip de govern de la ciutat.

El Govern de Figueres presenta un macroprojecte de millora de la ciutat per obtenir 5.000.000 € en ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional .

Les prioritats són la inclusió social i la lluita contra la pobresa, per a les quals es pressuposten més de tres milions d’euros, seguides de mesures per aconseguir una economia menys contaminant, protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos, i actuacions per millorar l’accés i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta d’una estratègia de desenvolupament totalment transversal, que ha comptat amb la participació de totes les àrees de l’Ajuntament.

Els projectes de desenvolupament s’executarien en el període 2016-2022 amb un cost total de 10.000.000 €, dels quals l’Ajuntament n’hauria d’aportar la meitat.

L’EDUSIF consta de diversos programes. Es prioritzen la inclusió social i la lluita contra la probresa, amb un pressupost de   3.686.100 €. L’objectiu és crear habitatges socials i rehabilitar immobles per destinar-los a aquest ús. L’equip de govern considera prioritari posar a disposició de la ciutadania pisos amb preus econòmics per a les persones que no poden pagar un lloguer al preu del mercat o bé que ara viuen en llocs que no tenen les condicions adequades a les seves circumstàncies d’edat, salut, etc., sobretot la gent gran i els joves.

Un altre objectiu important és fomentar l’ocupació de les persones amb més dificultats per trobar feina, amb l’ampliació del nombre de cursos generals i de formació específica. En el programa es preveu que diversos grups d’alumnes puguin treballar en el pla de rehabilitació energètica d’edificis com a part de la seva formació retribuïda. Igualment es dissenyarà un pla per facilitar l’accés als estudis superiors.   

L’objectiu d’inclusió social engloba programes d’activitat física per a gent gran i per a la població en general en espais diversos.

Una altra prioritat és millorar el civisme. Per això  s’elaborarà un pla de sensibilització per evitar les conductes i les actituds incíviques d’algunes persones que embruten la ciutat i atempten contra els interessos de tots, amb el cost que representa per als serveis municipals (abocament d’escombraries, destrosses de mobiliari, etc.).

També s’ampliaran les actuacions del Pla d’Infància i Adolescència per treballar en mesures socials destinades a la mainada i les famílies que es troben en risc d’exclusió. Es duran a terme projectes per a diferents grups d’edat en col·laboració amb les AMPA i les entitats i associacions que treballen en l’assistència i el suport a les famílies; s’impartiran més tallers de reforç escolar i es faran més activitats de lleure destinades a la mainada amb menys recursos.

Per afavorir una economia baixa en carboni, que és una altra de les línies que planteja el Fons Europeu, s’han pressupostat 3.005.800 €. El Govern de la ciutat es proposa la pacificació urbana; és a dir crear zones per a vianants i establir límits de velocitat  a la majoria dels carrers. També es considera prioritària la creació de carrils bici per a la circulació nord-sud i est-oest, i desenvolupar el projecte de millora dels vials d’accés que connecten les estacions amb el centre, així com els barris menys comunicats.

També s’instal·laran punts de recàrrega elèctrica i es dissenyarà un Pla de senyalització digital dinàmica d’aparcament que també servirà per controlar l’estat del trànsit. A més, s’aplicaran plans d’eficiència energètica, energies renovables i s’instal·laran calderes de biomassa, principalment a les escoles.

Per promoure l’eficiència dels recursos i protegir el medi, a l’EDUSIF s’hi inclou la rehabilitació arquitectònica de la casa natal de Salvador Dalí. Aquesta no serà l’única subvenció per a aquest projecte ja que l’Institut de Cultura del Ministeri de Cultura, tal com es va anunciar, també ha previst una subvenció de 500.000 € per a l’equipament, que es convertirà en pulmó cultural i motor econòmic de la ciutat. També en aquest apartat hi ha previst el projecte de restauració i ús social de zones naturals, com les basses del Terrisser. Ambdós projectes sumen un pressupsot de 2.495.000 €.

Pel que fa al foment de l’ús de les TIC a la biblioteca i als centres cívics, l’elaboració de programes i aplicacions d’accés a la cultura, la creació d’un sistema general de dades i de monitorització de la ciutat, la implantació d’aplicacions informàtiques per promoure el turisme i les rutes turístiques per la ciutat, i les aplicacions informàtiques per a ampliar les actuacions de transparència i participació ciutadana, s’han pressupostat 813.100 €.

Marta Felip, alcaldessa, declara que l’EDUSIF “Parteix d’una anàlisi realista de la ciutat. Afrontem els principals problemes i governem per resoldre’ls: l’atur, el risc d’exclusió de moltes persones, les necessitats d’habitatge de la gent gran i els joves, la mobilitat, l’estalvi energètic, la necessitat de desenvolupament tecnològic i el que ens cal per millorar la  formació, la cultura i l’esport”.