Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La mesura també manté totes les bonificacions i exempcions fiscals vigents. El tipus impositiu de l'IBI es manté intacte des del 2014 en un 0,7945%. En compliment de l’escenari pressupostari 2017 - 2019 presentat enguany pel govern municipal, no es contempla l'augment d'impostos ni taxes.

El govern de Figueres congela taxes i impostos per al 2018.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, i el regidor de Rendes i Recaptació, Jordi Masquef, han anunciat aquest matí la congelació dels impostos i les taxes municipals per a l'exercici 2018 i el manteniment de totes les bonificacions i exempcions fiscals aprovades.

Després d'estudiar la recaptació, la capacitat d'endeutament i la gestió econòmica de la despesa en els últims anys, i en compliment de l'escenari pressupostari previst entre 2017 i 2019, l'Ajuntament de Figueres es troba en bones condicions econòmiques que permeten congelar les taxes i els impostos i no carregar més fiscalment les economies familiars i empresarials.

Els impostos congelats són: l'IBI (Impost sobre Béns Immobles), l'IVTM (Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica),  ICIO (Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), l'IVTNU (Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) i l'IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques)

L'IBI, amb un tipus impositiu del 0,7945% es manté intacte des de l'any 2014 i se situa al mateix nivell que ciutats de la província com Blanes o Olot.

Les bonificacions i beneficis fiscals que es mantenen són els següents:

 • Bonificació de fins al 95% de l'IBI per a famílies nombroses i subvenció de fins al 95% de l'IBI per a famílies monoparentals
 • Bonificació del 50% de l'IBI per a ús d'energies renovables en l'habitatge
 • Exempció de l'IVTM per a persones discapacitades i amb mobilitat reduïda
 • Bonificació del 95% de l'IVTM per a vehicles elèctrics
 • Bonificació del 95% per rehabilitacions i obres d'especial interès o utilitat municipal
 • Bonificació del 95% de l'ICIO per obres d'instal·lació d'energies renovables
 • Bonificació del 75% per obres de modernització i millora del petit comerç inferor a -150m2
 • Tram especial de l'aigua per sota dels 0,55 €/m3/abonat/mes per a famílies nombroses
 • Reducció fins a un 40% de la taxa d'escombraries per a la utilització de la deixalleria municipal
 • Reducció del 50% de la taxa de llicència d'activitats econòmiques per autònoms que creïn llocs de treball els quals es mantinguin 2 anys
 • Manteniment del 100% de la taxa de les llars d'infants, servei de menjador i espais familiars, per persones amb alt risc d'exclusió social
 • Bonificació del 95% de la taxa d'activitats en locals comercials inferiors a 150 m2.
 • Bonificació d'un 95% dels impostos per activitats agrícoles i ramaderes desenvolupades en termes municipals, sempre que la xifra de negocis o la del grup no superi els 150.000 euros
 • Taxa de 400 € per mal ús d'habitatges buits durant més de 2 anys
 • Taxa de +50 % per legalització d'obres sense permís previ


El regidor de Rendes i Recaptació, Jordi Masquef, ha recordat la importància de mantenir les bonificacions i beneficis fiscals: "No sempre és fàcil mantenir bonificacions i exempcions en un context de congelació d'impostos, però considerem que ara no és el moment d'augmentar-los i cal centrar-nos en la bona gestió i en confeccionar un bon pressupost equilibrat.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha destacat la bona gestió econòmica feta en els darrers anys, amb un bon estudi dels ingressos i despeses i una correcta planificació, que és la que ha permès poder congelar les taxes i impostos i no carregar més així les economies familiars i empresarials en un moment inicial de recuperació econòmica on cal ajudar a enfortir-la.