Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’exposa públicament al web municipal i al taulell d’edictes de la Casa Consistorial durant deu dies hàbils, del 2 al 13 de juliol, el document del projecte de la nova ordenança reguladora de terrasses i s’habilita el correu electrònic ovp@figueres.org per poder fer arribar aportacions

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'ordenança reguladora de terrasses.

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Figueres, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Aquesta consulta pretén descriure els antecedents i els objectius que motiven la necessitat i oportunitat de la redacció de la proposta d'ordenança, els problemes existents que es volen solucionar amb la iniciativa i la descripció de les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

Per aquest motiu, s’exposa públicament al web municipal i al taulell d’edictes de la Casa Consistorial durant deu dies hàbils, del 2 al 13 de juliol, el document del projecte de la nova ordenança reguladora de terrasses i s’habilita el correu electrònic ovp@figueres.org per poder fer arribar les aportacions que desitgin els ciutadans de figueres.