Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

És un acord polític per teixir i planificar les accions a nivell educatiu a la ciutat

Compromís Educatiu de Ciutat           .

 

El ple de l'Ajuntament de Figueres ha donat llum verda al Compromís Educatiu de Ciutat, un document que exposa i desenvolupa una diagnosi de la situació actual dels centres educatius de la ciutat i planteja un seguit de propostes de planificació escolar per portar a terme durant els pròxims anys. El document ha d'ajudar a aconseguir els objectius educatius que es volen assolir a nivell de ciutat.

 

La intenció és fer un plantejament general, amb visió de futur, de l'educació de Figueres fins al 2030, tot planificant aquests anys, començant per la immediatesa però no oblidant la mirada llunyana.

 

Els objectius generals d’aquest primer compromís educatiu de ciutat són:

 

● Aconseguir la millora de l’educació.

● Fomentar l’educació de la petita infància i el suport a les famílies.

● Millorar les condicions d’escolarització de l’alumnat de Figueres.

● Tenir més capacitat de negociació i força en aquells temes en què la

decisió final depèn del Departament d’Educació.

● Disminuir l’absentisme escolar i lluitar contra la segregació escolar.

 

PROPOSTES, MESURES I ACTUACIONS:        

 

A. PER A L’ÀREA D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES:

1. Ampliar els recursos humans de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de

Figueres en dues places, a ser possible amb titulació de tècnics, de

manera que ja estiguin previstos en els Pressupostos Municipals a partir

del 2023.

 

B. PER AL CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL:

2. Estudiar la fórmula per ampliar el nombre de places ofertes a les llars

d’infants i les possibles ubicacions d’aquestes noves places.

3. Crear una nova llar d’infants al barri de la Marca de l’Ham.

4. Reactivar els Espais Familiars.

 

C. PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

5. Continuar treballant per trobar una zonificació idònia de Primària del

municipi, si és possible, per al curs 2024-25 per tal d’assolir una distribució

equitativa de l’alumnat entre tots els centres educatius de la ciutat.

6. Convertir l’escola Pous i Pagès en un institut escola per al proper

curs 2023-24, amb el benentès que entenem que és una mesura

provisional i per pal·liar o frenar l’abandonament escolar prematur. Caldrà

fer el seguiment d’aquesta mesura per veure la seva fiabilitat i no es tanca

la possibilitat a l’aplicació de noves mesures al respecte.

7. Preveure l’edificació d’un nou centre educatiu al Turó Baix.

8. Reconvertir els actuals espais del Pous i Pagès en un nou centre de

formació professional integral, un cop fet el trasllat de l’escola.

9. Remetre a la Comissió de Planificació i a la Taula de Planificació l’estudi i

valoració de convertir l’escola Amistat en un nou institut escola.

 

D. PER A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

10.Revisar les adscripcions de totes les escoles dels pobles del voltant

de Figueres amb els instituts de Figueres de tal manera que

s’aconsegueixi un repartiment equilibrat, equitatiu i semblant a cada centre.

E. PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL:

11. Incrementar i adequar l’oferta postobligatòria de la ciutat de Figueres

d’acord amb tots els agents implicats.