Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Són l'inici del Pla director d'adequació i manteniment de recs i rieres del terme municipal que es va aprovar al ple d'octubre,

Comencen els treballs de neteja i condicionament de recs i rieres per a evitar inundacions  .

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat la neteja i condicionament de recs i rieres del terme municipal per tal de millorar la seva capacitat i evitar inundacions. Les actuacions, que formen part del Pla director d'adequació i manteniment de recs i rieres del terme municipal que es va aprovar al ple d'octubre, se centraran en les zones més vulnerables pel risc d'inundació i, de moment, s'ha iniciat l'acondicionament del rec del Mal Pas, entre la Marca de l'Ham i Vilatenim, per tal que hi pugui vehicular tota l'aigua, i del rec del cementiri de Vilatenim.

Els treballs consisteixen a eliminar elements que entorpeixen la circulació de l'aigua, donat que han quedat reduïts per vegetació, canyes mortes i algun esllavissament i dipòsits de terres. Les actuacions a executar dins l'exercici 2016 s'han definit a partir d'una memòria anual, en què s'han analitzat les situacions dels recs del terme municipal de Figueres que puguin afectar al drenatge urbà.

Aquest 2016 també s'iniciarà la neteja de la zona del cementiri fins a l'entrada de la ciutat, la zona alta i la zona baixa del rec del Castell, els recs de la zona de Vilabertran, i les aigües amunt del rec del Cementiri. Per al 2017 està previst que s'acondicionin els rec de la zona baixa de Vilatenim, la zona alta del rec Susanna, la millora del rec de l'Aigüeta, l'eix Mas Tutau, la neteja i acondicionament de les cunetes properes al cementiri de Vilatenim, i que se segueixi amb l'adequació de la zona alta del rec del Castell.

Segons el regidor de Serveis Urbans, Joaquim Felip, aquestes accions tenen com a objectiu "recuperar l'estat original de les rieres de la trama urbana consolidada de la ciutat, ampliant seccions en els trams que ho requereixin i eliminant residus, per tal de millorar el drenatge i la seva capacitat, i evitar que siguin focus de possibles inundacions."

El pla director d'adequació i manteniment de recs i rieres del terme municipal té durada de 5 anys. Els anys 2016, 2017 i 2018, s'hi destinaran 60.000 euros anuals, mentre que ens exercicis dels anys 2019 i 2020, 30.000 per any.