Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificacions deixalleria municipal.

 

Aportacions anuals              % reducció
Fins a 5                                  15%
Entre 6 i 10                             25%
Més de 10                               50%

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els interessats l’hauran de sol·licitar de forma expressa davant de l’Ajuntament dintre
el primer mes de cada any, aportant els justificants de les entrades realitzades a la deixalleria, corresponents a l’exercici
anterior al de la meritació de la tarifa. Aquestes bonificacions tindran caràcter anual i són de caràcter rogat.

 

En el document adjunt poden trobar tota la informació.

 

Què és la deixalleria municipal?

És una instal·lació autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya que disposa de diversos contenidors de gran capacitat que permeten emmagatzemar, de manera independent, diferents tipus de residus.

On està situada la deixalleria de Figueres?

Al carrer Itàlia núm. 28 del Recinte Firal, davant de la plaça Europa, a prop del barri de la Marca de l'Ham.

Quan puc anar a la deixalleria municipal?

La deixalleria està oberta al públic en l'horari següent:

de dilluns a divendres, de 9h a 13.30h i de 14.30h a 18h
dissabte, de 9h a 13.30h i de 14.30h a 17.30h
diumenge, de 10h a 12h

 

Quins residus podem dur a la deixalleria?

És una instal·lació on podem dipositar els residus que, per les seves característiques, cal gestionar de manera independent perquè rebin el tractament apropiat; per això no es poden dipositar en els contenidors situats a la via pública. Tot i així, a la deixalleria municipal també podem portar els residus que dipositem en els contenidors blau, verd i groc, especialment quan es tracta de quantitats importants.

Així doncs, a la deixalleria podem dur:

Residus municipals ordinaris

 • paper i cartró, vidre i envasos
 • plàstics que no són envasos (joguines, testos, taules, cadires...)
 • vidre pla (miralls, finestres...)
 • ampolles de cava, que es renten i no es fonen
 • ferralla i metalls (bicicletes, paelles, tisores...)
 • tèxtils (roba, sabates, draps...)
 • olis vegetals usats (oli de fregits, oli de la tonyina...)
 • fustes (mobles, palets, estris de fusta...)
 • restes vegetals (restes de poda, restes de jardineria...)
 • runes d’obres menors (sanitaris, totxanes, ciment, ceràmica...)
 • aparells elèctrics i electrònics (ràdios, batedores, ventiladors, ordinadors, televisors, microones, rentaplats, neveres...)
 • cables i conductors elèctrics


Residus municipals especials

 • pneumàtics (de bicicleta, de cotxe...)
 • olis minerals usats (oli de motor)
 • fluorescents i bombetes de baix consum
 • bateries i piles
 • radiografies
 • medicaments
 • dissolvents
 • pintures i vernissos
 • altres productes tòxics (àcids, pesticides...)
 • envasos que han contingut productes tòxics


D’altra banda, hi ha residus que no s’admeten a la deixalleria, que s’han de gestionar a través d’empreses especialitzades, degudament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

Residus no admesos a la deixalleria

 • materials barrejats, cal separar-los prèviament
 • materials que continguin amiant, com per exemple les antigues peces de fibrociment, conegudes popularment com a "Uralita"
 • residus industrials
 • materials explosius
 • residus radioactius
 • residus sanitaris