Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en la sessió celebrada el 4 d’octubre de 2010, per delegació del Ple, va aprovar inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de beques per a cursar màsters impartits per l’Institut d’Energia i Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Montfort a Figueres. En la mateixa sessió s’acorda publicar aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, així com fer una referència d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes que per un termini de 20 dies hàbils pugui ser consultat i es puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients.

L’expedient queda exposat per a la seva consulta a l’oficina del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, situada a l’avinguda Salvador Dalí núm. 107, 1a planta.

Descarrega't en pdf les bases reguladores.

Descarrega't el full explicatiu dels màsters de la Universitat de Montfort (Anglaterra) a Figueres