Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ban de l'alcaldia sobre mobilitat i mesures de contenció.

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b. Assistència a instal·lacions sanitàries.

c. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d. Tornar al lloc de residència habitual.

e. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f. Desplaçament a entitats financeres

g. Per causa de força major o per situació de necessitat.

h. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada. Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.