Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les persones propietàries de finques rústiques, solars i immobles amb patis interiors estan obligades a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic

 

Cada any, amb l’arribada dels mesos d’estiu i la forta calor, ens trobem amb el risc de patir incendis en aquells indrets on proliferen la vegetació incontrolada, els residus acumulats i la brutícia en general. Així mateix, aquests espais incorrectament mantinguts afavoreixen la presència no desitjada d’aus, rosegadors i altres plagues, que sovint generen greus molèsties al veïnat.

 

Les persones propietàries de finques rústiques, solars i immobles amb patis interiors estan obligades a mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic. Per això, hauran de desbrossar, netejar i arranjar les seves propietats si aquestes no es troben en les condicions exigides, de manera immediata, així com repetir aquestes accions amb la freqüència necessària per garantir el bon estat de conservació durant tot l’any. En el cas de finques rústiques en contacte amb nuclis de població, edificis i instal·lacions, caldrà garantir l’existència d’una franja de protecció al seu entorn de 25 metres d’amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

 

Per vetllar pel compliment d’aquest deure, es duran a terme comprovacions a partir del 20 de maig d’enguany i, en aquells casos en que no s’hagin executat les accions de conservació i manteniment previstes a la normativa vigent, s’iniciaran els corresponents procediments administratius per requerir de forma obligada el seu compliment; així mateix, es liquidarà a la persona titular del bé immoble la taxa de 150 euros d'incoació d'ordres d'execució.

 

Figueres, 10 d’abril de 2019

 

Jordi Masquef Creus, alcalde president