Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Presentació del curs:

            Aquest curs de 7 hores i mitja té a com a principal objectiu proporcionar les tècniques bàsiques per aprendre a llegir i transcriure textos medievals i moderns, concretament entre els segles XIV i XVI, redactats tant en llengua catalana com en llatina.

            Per fer-ho, treballarem amb una selecció de textos que, a més de permetre’ns adquirir aquestes tècniques paleogràfiques, també ens endinsaran en un dels fenòmens més transcendentals de la Història de Catalunya: la profunda crisi del deute que hagueren d’experimentar les institucions catalanes en aquell temps, especialment les municipals. D’aquesta manera, els textos escollits ens plantejaran algunes preguntes que, malauradament, encara avui dia estan d’actualitat: com i per què s’originà el deute públic a Catalunya? Quan esclatà la crisi de les finances públiques? Qui se’n va beneficiar d’aquella dramàtica conjuntura? La resposta a aquestes qüestions ens permetrà observar com l’endeutament afectà, d’una manera o una altra, a tots els substrats de la societat catalana, amb la qual cosa els documents que estudiarem no només seran de naturalesa fiscal o financera, sinó que abastaran una àmplia gamma de tipologies, com ara la familiar (capítols matrimonials, testaments, etc), la judicial (plets, concòrdies, sentències, etc.) o la municipal (actes de Consell, talles, correspondència, etc.).

            En definitiva, aquest curs d’introducció va adreçat a totes aquelles persones interessades en la recerca històrica que desitgin, principalment, familiaritzar-se en la lectura de documents medievals i moderns i, al mateix temps, conèixer un dels períodes més rellevants de la història del nostre país.


 

Programa:

            Qüestions generals:

-         Tipologies documentals.

-         Estils d’escriptura.

-         Sistemes cronològics.

-         Fonaments de llatí medieval.

 

1-     Com pagar les guerres del Rei?

El naixement del deute públic a Catalunya (s. XIV).

-          Segons la riquesa personal: la talla o impost directe (documents en català).

-          A partir del dinamisme econòmic de la comunitat: les imposicions o impostos indirectes (català).

-          Mitjançant l’endeutament públic: els violaris i els censals morts (llatí i català).

 

2-     Com pagar als creditors?

L’esclat de la crisi del deute a Catalunya (ss. XIV-XV).

-          Morositat i insolvència de les institucions catalanes: la reacció judicial dels creditors (documents en llatí i català).

-          Les estratègies per reduir el tipus d’interès del deute: pujada d’impostos; incentius, coaccions i negociacions amb els creditors (llatí i català). 

-          La intervenció dels comptes públics per part dels creditors: concòrdies i pactes (català).

 

3-     Què fer amb els títols de deute?

La funció del deute dins la societat catalana (ss. XV-XVI).

-          Una panoràmica general a les diverses funcions socials del deute: els capbreus de censals (documents en català).

-          Una mirada més detallada a cada funció: 

  • Producte lucratiu: compravenda entre particulars (llatí).
  • Garantia pel dot: capítols matrimonials (català i llatí).
  • Salvació de l’ànima: fundacions de misses i aniversaris (llatí).
  • Llegats a familiars: testaments i codicils (català i llatí).

PROFESSOR:

            Albert Martí Arau és llicenciat en Humanitats (UPF, 2003), Teoria de la Literatura (UB, 2011) i Documentació (UOC, 2011). Entre 2006 i 2010 ha estat becari predoctoral al Departament de Ciències Històriques de la Institució Milà i Fontanals de Barcelona (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), on ha realitzat la seva tesi doctoral, centrada en l’evolució de les finances municipals de Castelló d’Empúries durant els segles XIV i XV. Entre altres projectes de recerca, cal destacar la seva participació en el que s’està duent a terme actualment a la IMF, anomenat “Monarquia, ciutats i elits financeres a la Catalunya baixmedieval” (dirigit pel Dr. Pere Verdés Pijuan i finançat pel Plan Nacional de I+D).           

Dies del curs:

9, 16 i 23 de novembre , divendres de 5.30 a 8h.

Lloc:

Arxiu Comarcal de l´Alt Empordà

Plaça de l´Escorxador, s/n

17600- Figueres

 

Inscripcions:

Matrícula de 20€. Places limitades. Arxiu Comarcal de l´Alt Empordà, telèfon 972670178. acaltemporda.cultura@gencat.cat

16/11/2012 de 17:30 a 18:30